Sąd Apelacyjny w Lublinie

Wydziały

 • I Wydział Cywilny - rozpoznający w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.
 • II Wydział Karny - rozpoznający w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa karnego oraz sprawy zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.
 • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - rozpoznający w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • IV Wydział Wizytacji - wykonujący czynności związane z wewnętrznym nadzorem administracyjnym sprawowanym przez prezesa sądu apelacyjnego nad działalnością administracyjną sądów oraz współpracą w zakresie szkoleń z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Klauzula informacyjna (pdf)
Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie (art. 88b Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych) (pdf)
Podział czynności w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie (pdf)

I WYDZIAŁ CYWILNY

Przewodniczący Wydziału

SSA Agnieszka Jurkowska-Chocyk
Tel. (81) 45-23-322

Zastępca przewodniczącego Wydziału

SSA Mariusz Tchórzewski
Tel. (81) 45-23-324

Kierownik Sekretariatu

mgr inż. Magdalena Szymaniak
Tel. (81) 45-23-320
Faks. (81) 45-23-402
e-mail: w_cywilny@lublin.sa.gov.pl

Lista sędziów/Podział czynności

 1. SSA Ewa Bazelan,
 2. SSA Piotr Czerski,
 3. SSA Adam Czerwiński,
 4. SSA Agnieszka Jurkowska-Chocyk - przewodnicząca wydziału,
 5. SSA Magdalena Kuczyńska
 6. SSA Tomasz Lebowa,
 7. SSA Walentyna Łukomska-Drzymała ,
 8. SSA Ewa Mierzejewska,
 9. SSA Jerzy Nawrocki,
 10. SSA Bożena Oworuszko - sędzia wizytator ds. cywilnych,
 11. SSA Ewa Popek,
 12. SSA Mariusz Tchórzewski - zastępca przewodniczącego wydziału,
 13. SSA Jolanta Terlecka.

II WYDZIAŁ KARNY

Przewodniczący Wydziału

SSA Jacek Michalski
Tel. (81) 45-23-302

Zastępca przewodniczącego Wydziału

SSA Agnieszka Pawłowska
Tel. (81) 45-23-313

Kierownik Sekretariatu

mgr Barbara Michoń
Tel. (81) 45-23-300
Faks. (81) 45-23-301
e-mail: w_karny@lublin.sa.gov.pl

Lista sędziów/Podział czynności

 1. SSA Barbara Du Château,
 2. SSA Jerzy Piotr Daniluk – Prezes sądu,
 3. SSA Grażyna Jakubowska
 4. SSA Elżbieta Jóźwiakowska,
 5. SSA Jacek Krzysztof Michalski - przewodniczący wydziału,
 6. SSA Mariusz Młoczkowski,
 7. SSA Agnieszka Pawłowska - zastępca przewodniczącego wydziału,
 8. SSA Leszek Pietraszko,
 9. SSA Beata Siewielec - sędzia wizytator d/s karnych,
 10. SSA Wojciech Zaręba.

III WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przewodnicząca Wydziału

SSA Małgorzata Pasek
Tel. (81) 45-23-341

Zastępca przewodniczącego Wydziału

SSA Elżbieta Czaja
Tel. (81) 45-23-327

Kierownik Sekretariatu

mgr Ewa Sidor
Tel. (81) 45-23-340
Faks. (81) 45-23-409
e-mail: w_pracy@lublin.sa.gov.pl

Lista sędziów/Podział czynności

 1. SSA Małgorzata Pasek - przewodnicząca wydziału,
 2. SSO Jacek Chacinski - sędzia delegowany na okres od dnia 1 marca 2020 do dnia 31 grudnia 2020.
 3. SSA Elżbieta Czaja - zastępca przewodniczącej wydziału,
 4. SSO Danuta Dadej-Więsyk – sędzia delegowana na okres od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r.,
 5. SSA Jerzy A. Sieklucki,,
 6. SSO Lucyna Stąsik-Żmudziak – sędzia delegowana na okres od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r.,
 7. SSA Krzysztof Szewczak

IV WYDZIAŁ WIZYTACJI

Przewodniczący Wydziału

SSA Jerzy Daniluk
Tel. (81) 45-23-349.

Kierownik Sekretariatu

mgr Ewa Potębska
Tel. (81) 45-23-351
Faks. (81) 45-23-408

Lista sędziów

 1. SSA Bożena Oworuszko - sędzia wizytator d/s cywilnych,
 2. SSA Beata Siewielec - sędzia wizytator ds. karnych,
 3. SSA w stanie spoczynku Danuta Mietlicka – sędzia wizytator ds. cywilnych.
 4. SSA w stanie spoczynku Elżbieta Patrykiejew – sędzia wizytator ds. cywilnych

Starsi Inspektorzy d/s biurowości

mgr Elżbieta Dąbrowska
Tel. (81) 45-23-446, (81) 45-23-379
Faks. (81) 45-23-389

mgr Maryla Majewska
Tel. (81) 45-23-446, (81) 45-23-379
Faks. (81) 45-23-389

mgr Lilianna Rozenbajgier
Tel. (81) 45-23-379, (81) 45-23-446
Faks. (81) 45-23-389

Szczegółowe obowiązki przewodniczącego wydziału określa regulamin urzędowania Sądów powszechnych, zaś kierownika sekretariatu i oddziału-zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)