Sąd Apelacyjny w Lublinie

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie została wyznaczona Pani Joanna Jabłońska.


Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt
Joanna Jabłońska
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin

tel.: +48 81 45 23 367
adres e-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl