Sąd Apelacyjny w Lublinie

Zamówienia publiczne

Wpis archiwalny

Dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych

Nr postepowania: Zp 2130-221/20

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego postepowania https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=9809225

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Data publikacji: 28.09.2020