Sąd Apelacyjny w Lublinie

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia

Nr postepowania: Zp 2130-227/20

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

 

Dedykowany link do przedmiotowego postepowania:   https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=9691216

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Data publikacji: 21.09.2020