Sąd Apelacyjny w Lublinie

Nieodpłatna pomoc prawna

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od dnia 1 stycznia 2017r. w całym kraju funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe informacje dot. pomocy wraz z interaktywną mapą Polski, na której między innymi wskazane są punkty lokalizacji instytucji udzielających porad prawnych , znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Uprawnieni do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • uzyskanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na osobie uprawnionej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym);
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Lublinie

 1. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. St. Leszczyńskiego 23, p.205, II piętro, godziny 16.00 – 20.00
 2. Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie, ul. W. Jagiełły 11, s. 27, parter, godziny 16.00 – 20.00
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, godziny 16.00 – 20.00
 4. Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie im. S. Kościuszki, ul. Zemborzycka 82, s.13, parter, godziny 16.00 – 20.00
 5. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116, s. 25, I piętro, godziny 16.00 – 20.00
 6. Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, s.70, parter, godziny 16.00 – 20.00
 7. Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie im. I. Paderewskiego, ul. J. Śliwińskiego 5, s. 119, I piętro, godziny 15.30 – 19.30
 8. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. St. Leszczyńskiego 23, p.205, II piętro, godziny 8.00 – 12.00
 9. Zespół Szkół nr 7 w Lublinie, ul. Roztocze 14, s. 6, parter, godziny 16.00 – 20.00
 10. Gimnazjum nr 17 w Lublinie, ul. Maszynowa 2, s.205, II piętro, godziny 10.00 – 14.00
 11. Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, s. 4, parter, godziny 16.00 – 20.00
 12. Gimnazjum nr 9 w Lublinie, ul. Lipowa 25, s. 8, parter, godziny 16.00 – 20.00 (w miesiącach lipiec – sierpień godziny od 8.00 – 12.00)
 13. Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie, ul. Radości 13, sala konferencyjna, godziny 16.00 – 20.00
 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, s. E8, parter, godziny 16.00 – 20.00.

Na wizytę można umówić się:

 1. za pośrednictwem strony internetowej https://rezerwacja.lublin.eu
 2. telefonicznie lub osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin:
  • ul. Wieniawska 14, tel. 81 466 10 02
  • ul. Filaretów 44, tel. 81 466 10 10
  • ul. Szaserów 13/15, tel. 81 466 10 44
  • ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 10 70
  • ul. Jagiełły 10, tel. 81 466 10 84
  • ul. Pocztowa 1, tel. 81 466 10 83
  • ul. Żywnego 8, tel. 81 466 10 81
  • pl. Łokietka 1, tel. 81 466 10 50

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

http://www.rejestradwokatow.pl