Sąd Apelacyjny w Lublinie

Aktualności

Wpis archiwalny

Zarządzenie nr 34/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 marca 2020r.

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 oraz art. 3la § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się co następuje:

Treść zarzadzenia

Data publikacji: 11.03.2020