Przedmiot działania i kompetencje strona BIP

Sąd Apelacyjny - jako sąd powszechny - sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.Do zakresu właściwości funkcyjnej sądu apelacyjnego należy:
 1. Rozpoznawanie w drugiej instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji, w sprawach:
  • z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego przez I Wydział Cywilny;
  • z zakresu prawa karnego - przez II Wydział Karny;
  • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 2. Sprawowanie nadzoru - przez IV Wydział Wizytacji nad:
  • działalnością administracyjną sądów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych,
  • działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego,
  • działalnością komorników w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych.
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 06-03-2020
Publikacja w dniu: 06-03-2020
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 26-05-2017
Publikacja w dniu: 26-05-2017
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 17-02-2017
Publikacja w dniu: 17-02-2017
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu