Wydziały strona BIP

 • I Wydział Cywilny - rozpoznający w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.
 • II Wydział Karny - rozpoznający w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa karnego oraz sprawy zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.
 • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - rozpoznający w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • IV Wydział Wizytacji - wykonujący czynności związane z wewnętrznym nadzorem administracyjnym sprawowanym przez prezesa sądu apelacyjnego nad działalnością administracyjną sądów oraz współpracą w zakresie szkoleń z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Klauzula informacyjna (pdf)
Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie (art. 88b Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych) (pdf)

I WYDZIAŁ CYWILNY

Przewodniczący Wydziału

SSA Bogdan Radomski
Tel. (81) 45-23-322

Zastępca przewodniczącego Wydziału

SSA Walentyna Łukomska-Drzymała
Tel. (81) 45-23-324

Kierownik Sekretariatu

mgr inż. Magdalena Szymaniak
Tel. (81) 45-23-320
Faks. (81) 45-23-402
e-mail: w_cywilny@lublin.sa.gov.pl

Lista sędziów/Podział czynności

 1. SSA Bogdan Radomski - przewodniczący wydziału,
 2. SSA Ewa Bazelan,
 3. SSA Piotr Czerski,
 4. SSA Adam Czerwiński,
 5. SSA Agnieszka Jurkowska-Chocyk,
 6. SSA Magdalena Kuczyńska
 7. SSA Tomasz Lebowa,
 8. SSA Walentyna Łukomska-Drzymała - zastępca przewodniczącego wydziału,
 9. SSA Ewa Mierzejewska,
 10. SSA Jerzy Nawrocki,
 11. SSA Bożena Oworuszko - sędzia wizytator ds. cywilnych,
 12. SSA Ewa Popek,
 13. SSA Mariusz Tchórzewski,
 14. SSA Jolanta Terlecka.

II WYDZIAŁ KARNY

Przewodniczący Wydziału

SSA Lech Lewicki
Tel. (81) 45-23-302

Zastępca przewodniczącego Wydziału

SSA Jacek Krzysztof Michalski
Tel. (81) 45-23-313

Kierownik Sekretariatu

mgr Barbara Michoń
Tel. (81) 45-23-300
Faks. (81) 45-23-301
e-mail: w_karny@lublin.sa.gov.pl

Lista sędziów/Podział czynności

 1. SSA Lech Lewicki - przewodniczący Wydziału,
 2. SSA Barbara Du Château - rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego,
 3. SSA Jerzy Daniluk,
 4. SSA Grażyna Jakubowska
 5. SSA Elżbieta Jóźwiakowska,
 6. SSA Jacek Krzysztof Michalski - zastępca przewodniczącego wydziału,
 7. SSA Mariusz Młoczkowski,
 8. SSA Agnieszka Pawłowska,
 9. SSA Leszek Pietraszko,
 10. SSA Beata Siewielec - sędzia wizytator d/s karnych,
 11. SSA Cezary Wójcik,
 12. SSA Wojciech Zaręba.

III WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przewodnicząca Wydziału

SSA Małgorzata Pasek
Tel. (81) 45-23-341

Zastępca przewodniczącego Wydziału

SSA Barbara Mazurkiewicz - Nowikowska
Tel. (81) 45-23-327

Kierownik Sekretariatu

mgr Ewa Sidor
Tel. (81) 45-23-340
Faks. (81) 45-23-409
e-mail: w_pracy@lublin.sa.gov.pl

Lista sędziów/Podział czynności

 1. SSA Małgorzata Pasek - przewodnicząca wydziału,
 2. SSO Jacek Chacinski - sędzia delegowany na okres od dnia 1 marca 2020 do dnia 31 grudnia 2020.
 3. SSA Elżbieta Czaja,
 4. SSA Barbara Mazurkiewicz - Nowikowska - zastępca przewodniczącej wydziału,
 5. SSO Danuta Dadej-Więsyk – sędzia delegowana na okres od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r.,
 6. SSA Jerzy A. Sieklucki,,
 7. SSO Lucyna Stąsik-Żmudziak – sędzia delegowana na okres od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,
 8. SSA Krzysztof Szewczak - prezes Sądu Apelacyjnego.

IV WYDZIAŁ WIZYTACJI

Przewodniczący Wydziału

SSA Jerzy Daniluk
Tel. (81) 45-23-349.

Kierownik Sekretariatu

mgr Ewa Potębska
Tel. (81) 45-23-351
Faks. (81) 45-23-408

Lista sędziów

 1. SSA Bożena Oworuszko - sędzia wizytator d/s cywilnych,
 2. SSA Beata Siewielec - sędzia wizytator ds. karnych,
 3. SSA w stanie spoczynku Danuta Mietlicka – sędzia wizytator ds. cywilnych.
 4. SSA w stanie spoczynku Elżbieta Patrykiejew – sędzia wizytator ds. cywilnych

Starsi Inspektorzy d/s biurowości

mgr Elżbieta Dąbrowska
Tel. (81) 45-23-446, (81) 45-23-379
Faks. (81) 45-23-389

mgr Maryla Majewska
Tel. (81) 45-23-446, (81) 45-23-379
Faks. (81) 45-23-389

mgr Lilianna Rozenbajgier
Tel. (81) 45-23-379, (81) 45-23-446
Faks. (81) 45-23-389

Szczegółowe obowiązki przewodniczącego wydziału określa regulamin urzędowania Sądów powszechnych, zaś kierownika sekretariatu i oddziału-zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 03-08-2020
Publikacja w dniu: 03-08-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 17-07-2020
Publikacja w dniu: 17-07-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-06-2020
Publikacja w dniu: 12-06-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 01-06-2020
Publikacja w dniu: 01-06-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 06-03-2020
Publikacja w dniu: 06-03-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 25-02-2020
Publikacja w dniu: 25-02-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 05-02-2020
Publikacja w dniu: 05-02-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 31-12-2019
Publikacja w dniu: 31-12-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 17-10-2019
Publikacja w dniu: 17-10-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 30-09-2019
Publikacja w dniu: 30-09-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 20-09-2019
Publikacja w dniu: 20-09-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 18-09-2019
Publikacja w dniu: 18-09-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 06-05-2019
Publikacja w dniu: 06-05-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 07-03-2019
Publikacja w dniu: 07-03-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-02-2019
Publikacja w dniu: 11-02-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 08-01-2019
Publikacja w dniu: 08-01-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 04-01-2019
Publikacja w dniu: 04-01-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 06-06-2018
Publikacja w dniu: 06-06-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 08-05-2018
Publikacja w dniu: 08-05-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 23-04-2018
Publikacja w dniu: 23-04-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-04-2018
Publikacja w dniu: 09-04-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 29-03-2018
Publikacja w dniu: 29-03-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Starszy Inspektor - Anna Mazurek
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 13-02-2018
Publikacja w dniu: 13-02-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Starszy Inspektor - Anna Mazurek
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 24-01-2018
Publikacja w dniu: 24-01-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Starszy Inspektor - Anna Mazurek
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 01-12-2017
Publikacja w dniu: 01-12-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 01-12-2017
Publikacja w dniu: 01-12-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 18-09-2017
Publikacja w dniu: 18-09-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 05-05-2017
Publikacja w dniu: 05-05-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 17-02-2017
Publikacja w dniu: 17-02-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 21-12-2016
Publikacja w dniu: 21-12-2016
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 29-08-2016
Publikacja w dniu: 29-08-2016
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 26-07-2016
Publikacja w dniu: 26-07-2016
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 18-08-2015
Publikacja w dniu: 18-08-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 03-08-2015
Publikacja w dniu: 03-08-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 15-05-2015
Publikacja w dniu: 15-05-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-02-2015
Publikacja w dniu: 09-02-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 23-06-2014
Publikacja w dniu: 23-06-2014
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 03-03-2014
Publikacja w dniu: 03-03-2014
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 19-07-2013
Publikacja w dniu: 19-07-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 01-03-2013
Publikacja w dniu: 01-03-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 21-02-2013
Publikacja w dniu: 21-02-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 01-10-2012
Publikacja w dniu: 04-10-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 03-09-2012
Publikacja w dniu: 03-09-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-08-2012
Publikacja w dniu: 14-08-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-07-2012
Publikacja w dniu: 11-07-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 19-09-2011
Publikacja w dniu: 19-09-2011
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 07-07-2011
Publikacja w dniu: 07-07-2011
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 21-01-2011
Publikacja w dniu: 21-01-2011
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu