Podstawa prawna strona BIP

Sąd Apelacyjny w Lublinie jest sądem powszechnym, utworzonym 1 października 1990r w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 sierpnia 1990r w sprawie utworzenia Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz.U. 1990, Nr 56, poz. 335)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. 2018.2548 ze zm.) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie aktualnie znajdują się:

 • Sąd Okręgowy w Lublinie - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Zachód w Lublinie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach.
 • Sąd Okręgowy w Radomiu - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Szydłowcu, Radomiu i Zwoleniu,
 • Sąd Okręgowy w Siedlcach - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie i we Włodawie
 • Sąd Okręgowy w Zamościu - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.


Akty prawne regulujące organizację i kompetencje sądu:
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 j.t. ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 j.t),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. 2013.69 ze zm.),
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. z 2019 poz.138 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.869 jt. ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych ( Dz.U. z 2012.1476 ze zm.),
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych (Dz. Urz. Min. Spr.,poz.120),
 • Pozostałe akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale Sądy powszechne.
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 30-06-2020
Publikacja w dniu: 30-06-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 04-03-2020
Publikacja w dniu: 04-03-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 04-09-2019
Publikacja w dniu: 04-09-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 26-05-2017
Publikacja w dniu: 26-05-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 20-02-2017
Publikacja w dniu: 20-02-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 01-09-2016
Publikacja w dniu: 01-09-2016
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-05-2013
Publikacja w dniu: 09-05-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 23-01-2013
Publikacja w dniu: 23-01-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu