Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Apelacyjnego w Lublinie strona BIP

Stworzona została na udostępnionej przez MSWiA platformie ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).

Z tego względu korzystanie z niej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu (7.30 - 15.30, w poniedziałki do 18.00) do Biura Podawczego Sądu, mieszczącego się w pok. 106 przy ul. Obrońców Pokoju 1 w Lublinie, na następujących nośnikach danych:
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  - DOC, RTF
  - XLS
  - CSV
  - TXT
  - GIF, TIF, BMP, JPG
  - PDF
  - powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Apelacyjnego w Lublinie dotyczy wyłącznie pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257). Jednocześnie informuje się, że w obecnym stanie prawnym brak jest przepisów szczególnych umożliwiających wnoszenie pism procesowych, wniosków i innych oświadczeń składanych drogą elektroniczną. Pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych.

Instrukcja dotycząca Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 31-07-2019
Publikacja w dniu: 31-07-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Starszy Inspektor - Anna Mazurek
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 13-03-2018
Publikacja w dniu: 13-03-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Starszy Inspektor - Anna Mazurek
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-01-2018
Publikacja w dniu: 11-01-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-03-2013
Publikacja w dniu: 12-03-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu