Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO, zaś w dniu 6 lutego 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin jest Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz Minister Sprawiedliwości w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej w zakresie spraw toczących się w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie jest Sąd Apelacyjny w Lublinie .
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie jest Sąd Apelacyjny w Lublinie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.
 5. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania
 5. prawo do przeniesienia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu