Pożyczki sędziowskie

Sąd Apelacyjny w Lublinie informuje, że dysponuje środkami na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów, w związku z powyższym zainteresowani sędziowie, pełniący służbę na obszarze apelacji lubelskiej, mogą w terminie do 30 września 2019 roku składać stosowne wnioski.

Wnioski i przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów rozpoznawane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) – art. 96 oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie sposobu planowani i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków (Dz. U. z 2012 r., poz. 830).

Osoba do kontaktu: Pani Anna Orkiszewska – tel. 81 45 23 377.