Kontrole Sądu strona BIP

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 6 marca 2020 roku.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 6 marca 2020 roku  – Realizacja projektów informatycznych mających na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości

Data publikacji: 20.07.2020

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budźetu państwa na rok 2018, pod względem legalnośći, celowości i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta części budżetowej - Sąd Apelacyjny w Lublinieoraz ocena wykonania planów finansowych jednostek finansowanych w ramach tej części budżetu państwa, w tym Sądu Apelacyjnego w Lublinie jako dysponenta III stopnia.

Data publikacji: 20.05.2019
[1]
Strona 1 z 1