Sąd Dyscyplinarny

Sekretariat Sądu Dyscyplinarnego
tel: 81/452 33 57

Skład Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie:
 1. SSR w Zamościu Andrzej Bartecki
 2. SSO w Lublinie Jacek Chaciński
 3. SSO w Lublinie Jarosław Kowalski – Prezes Sądu Dyscyplinarnego
 4. SSO w Lublinie Artur Majsak
 5. SSR w Janowie Lubelskim Tomasz Orzeł
 6. SSA w Lublinie Agnieszka Pawłowska
 7. SSR w Kraśniku Ernest Plewa
 8. SSO w Siedlcach Dariusz Półtorak
 9. SSO w Zamościu Przemysław Szyszka

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie orzeka w składzie trzech sędziów (art. 110 §1 pkt.1a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Zadania Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie:

 • orzekanie w I instancji w sprawach dyscyplinarnych sędziów;
 • wydawanie uchwał zezwalających na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa (art. 80 §2c Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych);
 • rozpoznawanie pisemnych zastrzeżeń składanych przez sędziów lub asesorów sądowych w przypadku stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego przez Prezesa Sądu (art. 37 §5 Ustawy z dnia 27 lipca 2018 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych).