Sąd Rejonowy w Zamościu

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Adam Abraszek (2016r.)
 2. SSR Adam Abraszek (2017r.)
 3. SSR Adam Abraszek (2018r.)
 4. SSR Adam Abraszek (2019r.)
 5. SSR Jolanta Baran (2016r.)
 6. SSR Jolanta Baran (2017r.)
 7. SSR Jolanta Baran (2018r.)
 8. SSR Jolanta Baran (2019r.)
 9. SSR Mirosław Baranowski (2016r.)
 10. SSR Mirosław Baranowski (2017r.)
 11. SSR Mirosław Baranowski (2018r.)
 12. SSR Mirosław Baranowski (2019r.)
 13. SSR Andrzej Bartecki (2016r.)
 14. SSR Andrzej Bartecki (2017r.)
 15. SSR Andrzej Bartecki (2018r.)
 16. SSR Andrzej Bartecki (2019r.)
 17. SSR Antoni Batko (2016r.)
 18. SSR Antoni Batko (2017r.)
 19. SSR Antoni Batko (2018r.)
 20. SSR Antoni Batko (2019r.)
 21. SSR Lidia Bizior (2016r.)
 22. SSR Lidia Bizior (2017r.)
 23. Referendarz sądowy Sebastian Budynkiewicz (2019r.)
 24. Referendarz sądowy Sebastian Budynkiewicz (2019r.) - (w zw. z mianowaniem)
 25. SSR Mariusz Firek (2016r.)
 26. SSR Mariusz Firek (2017r.)
 27. SSR Mariusz Firek (2018r.)
 28. SSR Mariusz Firek (2019r.)
 29. SSR Monika Gardziel (2016r.)
 30. SSR Monika Gardziel (2017r.)
 31. SSR Monika Gardziel (2018r.)
 32. SSR Monika Gardziel (2019r.)
 33. Referendarz sądowy Elżbieta Gryn (2017r.)
 34. Referendarz sądowy Elżbieta Gryn (2018r.)
 35. Referendarz sądowy Elżbieta Gryn (2019r.)
 36. SSR Dagmara Grzyb (2016r.)
 37. SSR Dagmara Grzyb (2017r.)
 38. SSR Dagmara Grzyb (2018r.)
 39. SSR Dagmara Grzyb (2019r.)
 40. SSR Dorota Hildebrand-Mrowiec (2016r.)
 41. SSR Dorota Hildebrand-Mrowiec (2017r.)
 42. SSR Dorota Hildebrand-Mrowiec (2018r.)
 43. SSR Dorota Hildebrand-Mrowiec (2019r.)
 44. Starszy referendarz sądowy Edyta Kędrak (2017r.)
 45. Starszy referendarz sądowy Edyta Kędrak (2018r.)
 46. Referendarz sądowy Edyta Kędrak (2019r.)
 47. SSR Dorota Koss (2016r.)
 48. SSR Dorota Koss (2017r.)
 49. SSR Dorota Koss (2018r.)
 50. SSR Dorota Koss (2019r.)
 51. SSR Małgorzata Kuźmińska-Pogódź (2016r.)
 52. SSR Małgorzata Kuźmińska-Pogódź (2016r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 53. SSR Rafał Leszczyński (2016r.)
 54. SSR Rafał Leszczyński (2017r.)
 55. SSR Rafał Leszczyński (2018r.)
 56. SSR Rafał Leszczyński (2019r.)
 57. SSR Konrad Łaszkiewicz (2016r.)
 58. SSR Konrad Łaszkiewicz (2017r.)
 59. SSR Konrad Łaszkiewicz (2018r.)
 60. SSR Konrad Łaszkiewicz (2019r.)
 61. SSR Małgorzata Łukowska (2016r.)
 62. SSR Małgorzata Łukowska (2016r.)
 63. SSR Małgorzata Łukowska (2016r.) - (w związku z przejsciem w stan spoczynku)
 64. SSR Beata Majewska (2016r.)
 65. SSR Beata Majewska (2017r.)
 66. SSR Beata Majewska (2018r.)
 67. SSR Aneta Michałek (2016r.)
 68. SSR Aneta Michałek (2017r.)
 69. Referendarz sądowy Weronika Miklewicz-Radzik (2017r.)
 70. Referendarz sądowy Weronika Miklewicz-Radzik (2018r.)
 71. Referendarz sądowy Weronika Miklewicz-Radzik (2019r.)
 72. SSR Bogumiła Nowak-Stępniak (2016r.)
 73. SSR Bogumiła Nowak-Stępniak (2016r.)
 74. SSR Bogumiła Nowak-Stępniak (2016r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 75. SSR Robert Pizun (2019r.)
 76. SSR Marta Podskarbi-Buńko (2016r.)
 77. SSR Marta Podskarbi-Buńko (2017r.)
 78. SSR Marta Podskarbi-Buńko (2018r.)
 79. SSR Marta Podskarbi-Buńko (2019r.)
 80. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Radzajewska (2017r.)
 81. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Radzajewska (2018r.)
 82. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Radzajewska (2019r.)
 83. SSR Robert Radzajewski (2019r.)
 84. Asesor Anna Rakoczy (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 85. Asesor sądowy Anna Rakoczy (2017r.)
 86. Asesor sądowy Anna Rakoczy (2018r.)
 87. Asesor sądowy Anna Rakoczy (2019r.)
 88. Asesor Kamila Roczkowska (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 89. Asesor sądowy Kamila Roczkowska (2017r.)
 90. Asesor sądowy Kamila Roczkowska (2018r.)
 91. Asesor sądowy Kamila Roczkowska (2019r.)
 92. SSR Aneta Rożmiej-Zalewska (2016r.)
 93. SSR Aneta Rożmiej-Zalewska (2017r.)
 94. SSR Aneta Rożmiej-Zalewska (2018r.)
 95. SSR Aneta Rożmiej-Zalewska (2019r.)
 96. SSR Aleksandra Rusin-Batko (2016r.)
 97. SSR Aleksandra Rusin-Batko (2017r.)
 98. SSR Aleksandra Rusin-Batko (2018r.)
 99. SSR Aleksandra Rusin-Batko (2019r.)
 100. Starszy referendarz sądowy Agnieszka Rybaczek (2017r.)
 101. Starszy referendarz sądowy Agnieszka Rybaczek (2018r.)
 102. Starszy referendarz sądowy Agnieszka Rybaczek (2019r.)
 103. SSR Justyna Rzepa (2016r.)
 104. SSR Justyna Rzepa (2017r.)
 105. SSR Sylwia Surmacz-Tracz (2016r.)
 106. SSR Sylwia Surmacz-Tracz (2017r.)
 107. SSR Sylwia Surmacz-Tracz (2018r.)
 108. SSR Sylwia Surmacz-Tracz (2019r.)
 109. Starszy referendarz sądowy Ewa Szykuła (2017r.)
 110. Referendarz sądowy Ewa Szykuła (2018r.)
 111. Referendarz sądowy Ewa Szykuła (2019r.)
 112. SSR Artur Szymański (2016r.)
 113. SSR Artur Szymański (2017r.)
 114. SSR Artur Szymański (2018r.)
 115. SSR Artur Szymański (2019r.)
 116. SSR Magdalena Śmiałko (2016r.)
 117. SSR Magdalena Śmiałko (2017r.)
 118. SSR Magdalena Śmiałko (2018r.)
 119. SSR Magdalena Śmiałko (2019r.)
 120. SSR Krzysztof Tracz (2016r.)
 121. SSR Krzysztof Tracz (2017r.)
 122. SSR Krzysztof Tracz (2018r.)
 123. SSR Krzysztof Tracz (2019r.)
 124. Referendarz sądowy Agnieszka Wojtyła (2017r.)
 125. Starszy referendarz sądowy Agnieszka Wojtyła (2018r.)
 126. Starszy referendarz sądowy Agnieszka Wojtyła (2019r.)
 127. SSR Jacek Zalewski (2016r.)
 128. SSR Jacek Zalewski (2017r.)
 129. SSR Jacek Zalewski (2018r.)
 130. SSR Jacek Zalewski (2019r.)
 131. SSR Teresa Ziarkiewicz-Turzyniecka (2016r.)
 132. SSR Teresa Ziarkiewicz-Turzyniecka (2017r.)
 133. SSR Teresa Ziarkiewicz-Turzyniecka (2018r.)
 134. SSR Teresa Ziarkiewicz-Turzyniecka (2019r.)
 135. SSR Małgorzata Ziomek-Zabawa (2016r.)
 136. SSR Małgorzata Ziomek-Zabawa (2017r.)
 137. SSR Małgorzata Ziomek-Zabawa (2018r.)
 138. SSR Małgorzata Ziomek-Zabawa (2019r.)
 139. SSR Sylwia Żukowska (2016r.)
 140. SSR Sylwia Żukowska (2017r.)
 141. SSR Sylwia Żukowska (2018r.)
 142. SSR Sylwia Żukowska (2019r.)
 143. SSR Hanna Życka (2016r.)
 144. SSR Hanna Życka (2017r.)
 145. SSR Hanna Życka (2018r.)
 146. SSR Hanna Życka (2019r.)