Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Sławomir Bańka (2016r.)
 2. SSR Sławomir Bańka (2017r.)
 3. SSR Sławomir Bańka (2018r.)
 4. SSR Sławomir Bańka (2019r.)
 5. SSR Barbara Barszczewska (2016r.)
 6. SSR Barbara Barszczewska (2017r.)
 7. SSR Barbara Barszczewska (2018r.)
 8. SSR Barbara Barszczewska (2019r.)
 9. SSR Henryk Buńko (2016r.)
 10. SSR Henryk Buńko (2017r.)
 11. SSR Henryk Buńko (2018r.)
 12. SSR Henryk Buńko (2019r.)
 13. SSR Małgorzata Chrzanowska (2016r.)
 14. SSR Małgorzata Chrzanowska (2017r.)
 15. SSR Małgorzata Chrzanowska (2018r.)
 16. SSR Małgorzata Chrzanowska (2019r.)
 17. Referendarz sądowy Wojciech Czechoński (2017r.)
 18. Referendarz sądowy Wojciech Czechoński (2018r.)
 19. Referendarz sądowy Wojciech Czechoński (2019r.)
 20. SSR Maciej Czubak (2016r.)
 21. SSR Maciej Czubak (2017r.)
 22. SSR Maciej Czubak (2018r.)
 23. SSR Maciej Czubak (2019r.)
 24. SSR Beata Dropek-Łazur (2016r.)
 25. SSR Beata Dropek-Łazur (2017r.)
 26. SSR Beata Dropek-Łazur (2018r.)
 27. SSR Beata Dropek-Łazur (2019r.)
 28. SSR Iwona Dużyńska (2016r.)
 29. SSR Iwona Dużyńska (2017r.)
 30. SSR Iwona Dużyńska (2018r.)
 31. SSR Iwona Dużyńska (2019r.)
 32. SSR Jarosław Jedynak (2016r.)
 33. SSR Jarosław Jedynak (2017r.)
 34. SSR Jarosław Jedynak (2018r.)
 35. SSR Jarosław Jedynak (2019r.)
 36. SSR Katarzyna Kawalec (2016r.)
 37. SSR Katarzyna Kawalec (2017r.)
 38. SSR Katarzyna Kawalec (2018r.)
 39. SSR Katarzyna Kawalec (2019r.)
 40. SSR Sebastian Krawczyk (2016r.)
 41. SSR Sebastian Krawczyk (2017r.)
 42. Asesor Agnieszka Łukasik (2016r.) - (w związku z powołaniem na stanowisko asesora sądowego)
 43. Asesor sądowy Agnieszka Łukasik (2017r.)
 44. Asesor sądowy Agnieszka Łukasik (2018r.)
 45. Asesor sądowy Agnieszka Łukasik (2019r.)
 46. SSR Małgorzata Pietroń (2016r.)
 47. SSR Małgorzata Pietroń (2017r.)
 48. SSR Małgorzata Pietroń (2018r.)
 49. SSR Małgorzata Pietroń (2019r.)
 50. SSR Robert Pizun (2016r.)
 51. SSR Robert Pizun (2017r.)
 52. SSR Robert Pizun (2018r.)
 53. SSR Krzysztof Pliszka (2016r.)
 54. SSR Krzysztof Pliszka (2017r.)
 55. SSR Krzysztof Pliszka (2018r.)
 56. SSR Krzysztof Pliszka (2019r.)
 57. SSR Grażyna Podkowa (2016r.)
 58. SSR Grażyna Podkowa (2017r.)
 59. SSR Grażyna Podkowa (2018r.)
 60. SSR Grażyna Podkowa (2019r.)
 61. SSR Jolitta Pokrywiecka (2016r.)
 62. SSR Jolitta Pokrywiecka (2017r.)
 63. SSR Jolitta Pokrywiecka (2018r.)
 64. SSR Jolitta Pokrywiecka (2019r.)
 65. Referendarz sądowy Tomasz Pokrywiecki (2017r.)
 66. Referendarz sądowy Tomasz Pokrywiecki (2018r.)
 67. Referendarz sądowy Tomasz Pokrywiecki (2019r.)
 68. SSR Marta Reszka (2016r.)
 69. SSR Mirosław Różaniecki (2016r.)
 70. SSR Mirosław Różaniecki (2017r.)
 71. SSR Mirosław Różaniecki (2018r.)
 72. SSR Mirosław Różaniecki (2019r.)