Wstęp do orzecznictwa

Pod koniec 2005r. został wydany nakładem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, w formie publikacji książkowej, zbiór wybranych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Lublinie za lata 1990-2005. Publikacja ta zawiera wybrane orzeczenia z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wówczas także zrodził się pomysł, aby orzeczenia te udostępnić w szerszej formie tj. na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego, albowiem nakład publikacji nie pozwolił na szersze jej udostępnienie wśród praktykujących prawników. Prezentowana w tej formule baza orzeczeń zawiera więc wszystkie te orzeczenia, które znalazły się w publikacji książkowej. Orzecznictwo w sprawach karnych prowadzone jest w formie skorowidzów artykułowych, z dostępem do konkretnych, odpowiadającym tym przepisom orzeczeń. Taki sposób prezentowania orzecznictwa karnego ma ułatwić korzystanie z niego przez praktyków. Orzecznictwo w sprawach karnych jest panadto systematycznie aktualizowane ważniejszymi orzeczeniami wydanymi od stycznia 2006r.