Sąd Rejonowy w Biłgoraju

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Marzena Chmiel (2016r.)
 2. SSR Marzena Chmiel (2017r.)
 3. SSR Marzena Chmiel (2018r.)
 4. SSR Marzena Chmiel (2019r.)
 5. SSR Barbara Gałka (2016r.)
 6. SSR Barbara Gałka (2017r.)
 7. SSR Barbara Gałka (2018r.)
 8. SSR Barbara Gałka (2019r.)
 9. Referendarz sądowy Agnieszka Gębala (2018r.)
 10. Referendarz sądowy Agnieszka Gębala (2019r.)
 11. SSR Włodzimierz Iwańczyk (2016r.)
 12. SSR Włodzimierz Iwańczyk (2017r.)
 13. SSR Włodzimierz Iwańczyk (2018r.)
 14. SSR Włodzimierz Iwańczyk (2019r.)
 15. SSR Włodzimierz Iwańczyk (2019r.) - w zw. z przejściem w stan spoczynku
 16. SSR Barbara Iwańczyk-Lekan (2016r.)
 17. SSR Barbara Iwańczyk-Lekan (2017r.)
 18. SSR Barbara Iwańczyk-Lekan (2018r.)
 19. SSR Barbara Iwańczyk-Lekan (2019r.)
 20. SSR Tadeusz Jodłowski (2016r.)
 21. SSR Tadeusz Jodłowski (2017r.)
 22. SSR Tadeusz Jodłowski (2018r.)
 23. SSR Tadeusz Jodłowski (2019r.)
 24. SSR Marzena Kaczorowska-Paczos (2016r.)
 25. SSR Marzena Kaczorowska-Paczos (2017r.)
 26. SSR Marzena Kaczorowska-Paczos (2018r.)
 27. SSR Marzena Kaczorowska-Paczos (2019r.)
 28. Starszy referendarz sądowy Bożena Kiesz (2017r.)
 29. Starszy referendarz sądowy Bożena Kiesz (2018r.)
 30. Starszy referendarz sądowy Bożena Kiesz (2019r.)
 31. SSR Henryk Kiesz (2016r.)
 32. SSR Henryk Kiesz (2017r.)
 33. SSR Henryk Kiesz (2018r.)
 34. SSR Henryk Kiesz (2019r.)
 35. SSR Zbigniew Łupina (2016r.)
 36. SSR Zbigniew Łupina (2017r.)
 37. SSR Zbigniew Łupina (2018r.)
 38. SSR Zbigniew Łupina (2019r.)
 39. SSR Marzena Płecha (2016r.)
 40. SSR Marzena Płecha (2017r.)
 41. SSR Marzena Płecha (2018r.)
 42. SSR Marzena Płecha (2019r.)
 43. SSR Robert Radzajewski (2016r.)
 44. SSR Robert Radzajewski (2017r.)
 45. SSR Robert Radzajewski (2018r.)
 46. SSR Marta Reszka (2017r.)
 47. SSR Marta Reszka (2018r.)
 48. SSR Marta Reszka (2019r.)
 49. Referendarz sądowy Anna Sura (2019r.)
 50. Referendarz sądowy Anna Sura (2019r.) - o.m. w zw. z mianowaniem
 51. SSR Jarosław Szczerba (2016r.)
 52. SSR Jarosław Szczerba (2017r.)
 53. SSR Jarosław Szczerba (2018r.)
 54. SSR Jarosław Szczerba (2019r.)
 55. SSR Anetta Wlezień (2016r.)
 56. SSR Anetta Wlezień (2017r.)
 57. SSR Anetta Wlezień (2018r.)
 58. SSR Anetta Wlezień (2019r.)