Sąd Okręgowy w Zamościu

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSO Lidia Bizior (2018r.)
 2. SSO Lidia Bizior (2019r.)
 3. SSO Tadeusz Bizior (2017r.)
 4. SSO Tadeusz Bizior (2018r.)
 5. SSO Tadeusz Bizior (2019r.)
 6. SSO Tadeusz Bizor (2016r.)
 7. SSO Teresa Bodys (2016r.)
 8. SSO Teresa Bodys (2017r.)
 9. SSO Teresa Bodys (2018r.)
 10. SSO Teresa Bodys (2019r.)
 11. SSO Józef Bogdan (2016r.)
 12. SSO Józef Bogdan (2017r.)
 13. SSO Józef Bogdan (2018r.)
 14. SSO Józef Bogdan (2019r.)
 15. SSO Dorota Bogucka-Zielonka (2016r.)
 16. SSO Dorota Bogucka-Zielonka (2017r.)
 17. SSO Dorota Bogucka-Zielonka (2018r.)
 18. SSO Dorota Bogucka-Zielonka (2019r.)
 19. SSO Dorota Bogucka-Zielonka (2019r.) - w zw. z przeniesieniem w stan spoczynku
 20. SSO Halina Bork (2016r.)
 21. SSO Halina Bork (2017r.)
 22. SSO Halina Bork (2018r.)
 23. SSO Halina Bork (2019r.)
 24. SSO Lesław Dąbrowski (2016r.)
 25. SSO Lesław Dąbrowski (2017r.)
 26. SSO Lesław Dąbrowski (2018r.)
 27. SSO Lesław Dąbrowski (2019r.)
 28. SSO Dariusz Filipczak (2016r.)
 29. SSO Dariusz Filipczak (2017r.)
 30. SSO Dariusz Filipczak (2018r.)
 31. SSO Dariusz Filipczak (2019r.)
 32. SSO Grażyna Gorzko (2016r.)
 33. SSO Grażyna Gorzko (2017r.)
 34. SSO Grażyna Gorzko (2018r.)
 35. SSO Grażyna Gorzko (2018r.) - (w związku przejściem w stan spoczynku)
 36. SSO Grażyna Josse-Pankowska (2016r.)
 37. SSO Grażyna Josse-Pankowska (2017r.)
 38. SSO Grażyna Josse-Pankowska (2018r.)
 39. SSO Grażyna Josse-Pankowska (2019r.)
 40. SSO Mirosław Kędrak (2016r.)
 41. SSO Mirosław Kędrak (2017r.)
 42. SSO Mirosław Kędrak (2018r.)
 43. SSO Mirosław Kędrak (2019r.)
 44. SSO Barbara Krukowska (2016r.)
 45. SSO Barbara Krukowska (2017r.)
 46. SSO Barbara Krukowska (2018r.)
 47. SSO Barbara Krukowska (2019r.)
 48. SSO Dariusz Krzysiak (2016r.)
 49. SSO Dariusz Krzysiak (2017r.)
 50. SSO Dariusz Krzysiak (2018r.)
 51. SSO Dariusz Krzysiak (2019r.)
 52. SSO Joanna Krzysiak (2016r.)
 53. SSO Joanna Krzysiak (2017r.)
 54. SSO Joanna Krzysiak (2018r.)
 55. SSO Joanna Krzysiak (2019r.)
 56. SSO Beata Krzysztofiak (2016r.)
 57. SSO Beata Krzysztofiak (2017r.)
 58. SSO Beata Krzysztofiak (2018r.)
 59. SSO Beata Krzysztofiak (2019r.)
 60. SSO Krzysztof Kusz (2016r.)
 61. SSO Krzysztof Kusz (2017r.)
 62. SSO Krzysztof Kusz (2018r.)
 63. SSO Krzysztof Kusz (2019r.)
 64. SSO Iwona Lipko (2016r.)
 65. SSO Iwona Lipko (2017r.)
 66. SSO Iwona Lipko (2018r.)
 67. SSO Iwona Lipko (2019r.)
 68. SSO Marek Lisiczyński (2016r.)
 69. SSO Marek Lisiczyński (2017r.)
 70. SSO Marek Lisiczyński (2018r.)
 71. SSO Marek Lisiczyński (2019r.)
 72. SSO Grażyna Łygas (2016r.)
 73. SSO Grażyna Łygas (2017r.)
 74. SSO Grażyna Łygas (2018r.)
 75. SSO Grażyna Łygas (2019r.) - w zw. z przejściem w stan spoczynku
 76. SSO Jacek Magdziak (2016r.)
 77. SSO Jacek Magdziak (2017r.)
 78. SSO Jacek Magdziak (2018r.)
 79. SSO Jacek Magdziak (2019r.)
 80. SSO Arkadiusz Mrowiec (2016r.)
 81. SSO Arkadiusz Mrowiec (2017r.)
 82. SSO Arkadiusz Mrowiec (2018r.)
 83. SSO Arkadiusz Mrowiec (2019r.)
 84. SSO Jerzy Rusin (2016r.)
 85. SSO Jerzy Rusin (2017r.)
 86. SSO Jerzy Rusin (2018r.)
 87. SSO Jerzy Rusin (2018r.) - (w związku przejściem w stan spoczynku)
 88. SSO Justyna Rzepa (2018r.)
 89. SSO Justyna Rzepa (2019r.)
 90. SSO Andrzej Sak (2016r.)
 91. SSO Andrzej Sak (2017r.)
 92. SSO Andrzej Sak (2018r.)
 93. SSO Andrzej Sak (2019r.)
 94. SSO Ewa Szafraniuk (2016r.)
 95. SSO Ewa Szafraniuk (2017r.)
 96. SSO Ewa Szafraniuk (2017r.)
 97. SSO Ewa Szafraniuk (2018r.)
 98. SSO Ewa Szafraniuk (2019r.) - w stanie spoczynku pełn. funkcję wizytatora
 99. SSO Teresa Szykuła (2016r.)
 100. SSO Teresa Szykuła (2017r.)
 101. SSO Teresa Szykuła (2018r.)
 102. SSO Teresa Szykuła (2019r.)
 103. SSO Teresa Szykuła (2019r.) - w zw. z przejściem w stan spoczynku
 104. SSO Przemysław Szyszka (2016r.)
 105. SSO Przemysław Szyszka (2017r.)
 106. SSO Przemysław Szyszka (2018r.)
 107. SSO Przemysław Szyszka (2019r.)
 108. SSO Paweł Tobała (2019r.)
 109. SSO Elżbieta Winiarska (2016r.)
 110. SSO Elżbieta Winiarska (2017r.)
 111. SSO Elżbieta Winiarska (2018r.)
 112. SSO Elżbieta Winiarska (2019r.)
 113. SSO Paweł Zwolak (2018r.)
 114. SSO Paweł Zwolak (2019r.)
 115. SSO Urszula Zwolak (2016r.)
 116. SSO Urszula Zwolak (2017r.)
 117. SSO Urszula Zwolak (2018r.)
 118. SSO Urszula Zwolak (2019r.)
 119. SSO Zbigniew Żaczek (2016r.)
 120. SSO Zbigniew Żaczek (2017r.)
 121. SSO Zbigniew Żaczek (2018r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 122. SSO Jerzy Żurawicki (2016r.)
 123. SSO Jerzy Żurawicki (2017r.)
 124. SSO Jerzy Żurawicki (2018r.)
 125. SSO Jerzy Żurawicki (2019r.)