Sąd Rejonowy w Węgrowie

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Anna Chemycz (2016r.)
 2. SSR Anna Chemycz (2017r.)
 3. SSR Anna Chemycz (2018r.)
 4. SSR Anna Chemycz (2019r.)
 5. SSR Janina Giers-Krzanowska (2016r.)
 6. SSR Janina Giers-Krzanowska (2017r.)
 7. SSR Janina Giers-Krzanowska (2018r.)
 8. SSR Janina Giers-Krzanowska (2018r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 9. SSR Izabela Iwanowska (2016r.)
 10. SSR Izabela Iwanowska (2017r.)
 11. SSR Izabela Iwanowska (2018r.)
 12. SSR Izabela Iwanowska (2019r.)
 13. SSR Anna Konieczny (2016r.)
 14. SSR Anna Konieczny (2017r.)
 15. SSR Anna Konieczny (2018r.)
 16. SSR Anna Konieczny (2019r.)
 17. SSR Katarzyna Maglewska (2016r.)
 18. SSR Katarzyna Maglewska (2017r.)
 19. SSR Katarzyna Maglewska (2018r.)
 20. SSR Katarzyna Maglewska (2019r.)
 21. SSR Sylwia Olimpia Uszyńska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 22. SSR Monika Olszewska (2016r.)
 23. SSR Monika Olszewska (2017r.)
 24. SSR Monika Olszewska (2018r.)
 25. SSR Monika Olszewska (2019r.)
 26. Referendarz sądowy Dawid Olszewski (2019r.)
 27. Referendarz sądowy Dawid Olszewski (2019r.) - (w zw. z mianowaniem)
 28. SSR Anna Popowska (2016r.)
 29. SSR Anna Popowska (2017r.)
 30. Referendarz Tomasz Prus (2016r.)
 31. Referendarz sądowy Tomasz Prus (2017r.)
 32. Referendarz sądowy Tomasz Prus (2018r.)
 33. Referendarz Beata Sulińska-Gromek (2016r.)
 34. Referendarz sądowy Beata Sulińska-Gromek (2017r.)
 35. Referendarz sądowy Beata Sulińska-Gromek (2018r.)
 36. Starszy referendarz sądowy Beata Sulińska-Gromek (2019r.)
 37. SSR Adam Supeł (2016r.)
 38. SSR Adam Supeł (2017r.)
 39. SSR Adam Supeł (2018r.)
 40. SSR Adam Supeł (2019r.)
 41. SSR Marek Szczepanik (2016r.)
 42. SSR Marek Szczepanik (2017r.)
 43. SSR Marek Szczepanik (2018r.)
 44. SSR Marek Szczepanik (2019r.)
 45. SSR Sylwia Uszyńska (2016r.)
 46. SSR Sylwia Uszyńska (2017r.)