Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. Asesor sądowy Sylwia Borys (2020r.) - w zw. z mianowaniem
 2. Referendarz Jerzy Buchajczuk (2016r.)
 3. Referendarz sądowy Jerzy Buchajczuk (2017r.)
 4. Referendarz sądowy Jerzy Buchajczuk (2018r.)
 5. Starszy referendarz sądowy Jerzy Buchajczuk (2019r.)
 6. SSR Paweł Bujalski (2016r.)
 7. SSR Paweł Bujalski (2017r.)
 8. SSR Paweł Bujalski (2018r.)
 9. SSR Paweł Bujalski (2019r.)
 10. SSR Monika Daszkiewicz (2016r.)
 11. SSR Monika Daszkiewicz (2017r.)
 12. SSR Monika Daszkiewicz (2018r.)
 13. SSR Monika Daszkiewicz (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 14. SSR Anna Duk-Majewska (2016r.)
 15. SSR Anna Duk-Majewska (2018r.)
 16. SSR Anna Duk-Majewska (2019r.)
 17. SSR Dominika Gałecka (2016r.)
 18. SSR Dominika Gałecka (2017r.)
 19. SSR Dominika Gałecka (2018r.)
 20. SSR Dominika Gałecka (2019r.)
 21. SSR Agnieszka Karłowicz (2016r.)
 22. SSR Agnieszka Karłowicz (2017r.)
 23. SSR Agnieszka Karłowicz (2018r.)
 24. SSR Andrzej Kępczyk (2016r.)
 25. SSR Andrzej Kępczyk (2017r.)
 26. SSR Andrzej Kępczyk (2018r.)
 27. SSR Andrzej Kępczyk (2019r.)
 28. SSR Ewa Kołodziej-Dubowska (2016r.)
 29. SSR Ewa Kołodziej-Dubowska (2017r.)
 30. Referendarz Grażyna Litwiniak (2016r.)
 31. Starszy referendarz sądowy Grażyna Litwiniak (2017r.)
 32. Starszy referendarz sądowy Grażyna Litwiniak (2018r.)
 33. Starszy referendarz sądowy Grażyna Litwiniak (2019r.)
 34. SSR Anna Ławecka (2016r.)
 35. SSR Anna Ławecka (2017r.)
 36. SSR Anna Ławecka (2018r.)
 37. SSR Anna Ławecka (2019r.)
 38. SSR Anna Majewska (2017r.)
 39. SSR Izabela Mańko (2016r.)
 40. SSR Izabela Mańko (2017r.)
 41. SSR Izabela Mańko (2018r.)
 42. SSR Izabela Mańko (2019r.)
 43. SSR Piotr Michowiecki (2016r.)
 44. SSR Piotr Michowiecki (2017r.)
 45. SSR Piotr Michowiecki (2018r.)
 46. SSR Piotr Michowiecki (2019r.)
 47. Referendarz Marta Ochnik (2016r.)
 48. SSR Andrzej Okniński (2016r.)
 49. SSR Andrzej Okniński (2017r.)
 50. SSR Andrzej Okniński (2018r.)
 51. SSR Andrzej Okniński (2019r.)
 52. Referendarz Robert Piterak (2016r.)
 53. Referendarz sądowy Robert Piterak (2017r.)
 54. Referendarz sądowy Robert Piterak (2018r.)
 55. Starszy referendarz sądowy Robert Piterak (2019r.)
 56. SSR Mariusz Ptaszyński (2016r.)
 57. SSR Mariusz Ptaszyński (2017r.)
 58. SSR Mariusz Ptaszyński (2018r.)
 59. SSR Mariusz Ptaszyński (2019r.)
 60. SSR Monika Siłakiewicz (2016r.)
 61. SSR Monika Siłakiewicz (2017r.)
 62. SSR Monika Siłakiewicz (2018r.)
 63. SSR Monika Siłakiewicz (2019r.)
 64. SSR Piotr Szmarowski (2018r.)
 65. SSR Piotr Szmarowski (2019r.)
 66. SSR Agnieszka Szydlarska (2016r.)
 67. SSR Agnieszka Szydlarska (2017r.)
 68. SSR Agnieszka Szydlarska (2018r.)
 69. SSR Agnieszka Szydlarska (2019r.)
 70. SSR Hanna Świderska (2016r.)
 71. SSR Hanna Świderska (2016r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 72. SSR Milena Świderska (2016r.)
 73. SSR Milena Świderska (2017r.)
 74. SSR Milena Świderska (2018r.)
 75. SSR Milena Świderska (2019r.)
 76. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Trojanowska (2016r.)
 77. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Trojanowska (2017r.)
 78. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Trojanowska (2018r.)
 79. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Trojanowska (2019r.)
 80. Referendarz sądowy Marek Zajączkowski (2017r.)
 81. Referendarz sądowy Marek Zajączkowski (2018r.)
 82. Referendarz sądowy Marek Zajączkowski (2019r.)
 83. SSR Maksymilian Zboina (2016r.)
 84. SSR Maksymilian Zboina (2017r.)
 85. SSR Maksymilian Zboina (2018r.)
 86. SSR Maksymilian Zboina (2019r.)
 87. SSR Katarzyna Żmudzka-Kępka (2016r.)
 88. SSR Katarzyna Żmudzka-Kępka (2017r.)
 89. SSR Katarzyna Żmudzka-Kępka (2018r.)
 90. SSR Katarzyna Żmudzka-Kępka (2019r.)