Sąd Rejonowy w Garwolinie

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Monika Babik-Zajączkowska (2016r.)
 2. SSR Monika Babik-Zajączkowska (2017r.)
 3. SSR Monika Babik-Zajączkowska (2018r.)
 4. SSR Monika Babik-Zajączkowska (2019r.)
 5. SSR Agata Bańska -Baran (2016r.)
 6. SSR Agata Bańska-Baran (2017r.)
 7. SSR Agata Bańska-Baran (2018r.)
 8. SSR Agata Bańska-Baran (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 9. SSR Agnieszka Basek (2016r.)
 10. SSR Agnieszka Basek (2017r.)
 11. SSR Agnieszka Basek (2018r.)
 12. SSR Agnieszka Basek (2019r.)
 13. Referendarz Marcin Bernaciak (2016r.)
 14. Referendarz sądowy Marcin Bernaciak (2017r.)
 15. Referendarz sądowy Marcin Bernaciak (2018r.)
 16. Referendarz sądowy Marcin Bernaciak (2019r.)
 17. Starszy referendarz sądowy Marzena Błachnio (2017r.)
 18. SSR Marzena Błachnio (2018r.)
 19. Starszy referendarz sądowy Marzena Błachnio (2019r.)
 20. Asesor Łukasz Ciemiecki (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiskiska)
 21. Asesor sądowy Łukasz Ciemiecki (2017r.)
 22. Asesor sądowy Łukasz Ciemiecki (2018r.)
 23. Asesor sądowy Łukasz Ciemiecki (2019r.)
 24. SSR Mirosław Kołodziejek (2016r.)
 25. SSR Mirosław Kołodziejek (2016r.)
 26. SSR Mirosław Kołodziejek (2016r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 27. SSR Krzysztof Koseski (2016r.)
 28. SSR Krzysztof Koseski (2017r.)
 29. SSR Krzysztof Koseski (2018r.)
 30. SSR Krzysztof Koseski (2019r.)
 31. SSR Katarzyna Moch (2016r.)
 32. SSR Katarzyna Moch (2017r.)
 33. SSR Katarzyna Moch (2018r.)
 34. SSR Katarzyna Moch (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 35. SSR Małgorzata Parzyszek (2016r.)
 36. SSR Małgorzata Parzyszek (2017r.)
 37. SSR Małgorzata Parzyszek (2018r.)
 38. SSR Małgorzata Parzyszek (2019r.)
 39. Asesor Daniel Pomierski (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 40. Asesor sądowy Daniel Pomierski (2017r.)
 41. Asesor sądowy Daniel Pomierski (2018r.)
 42. Asesor sądowy Daniel Pomierski (2019r.)
 43. SSR Anna Przeworska-Babik (2016r.)
 44. SSR Anna Przeworska-Babik (2017r.)
 45. SSR Anna Przeworska-Babik (2018r.)
 46. SSR Anna Przeworska-Babik (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 47. SSR Michał Przeworski (2016r.)
 48. SSR Michał Przeworski (2017r.)
 49. SSR Michał Przeworski (2018r.)
 50. SSR Michał Przeworski (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 51. SSR Waldemar Szostek (2016r.)
 52. SSR Waldemar Szostek (2017r.)
 53. SSR Waldemar Szostek (2018r.)
 54. SSR Waldemar Szostek (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 55. SSR Grzegorz Zajączkowski (2016r.)
 56. SSR Grzegorz Zajączkowski (2017r.)
 57. SSR Grzegorz Zajączkowski (2018r.)
 58. SSR Grzegorz Zajączkowski (2019r.)