Sąd Okręgowy w Siedlcach

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSO Katarzyna Antoniak (2016r.)
 2. SSO Katarzyna Antoniak (2017r.)
 3. SSO Katarzyna Antoniak (2018r.)
 4. SSO Katarzyna Antoniak (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 5. SSO Małgorzata Chomiuk (2016r.)
 6. SSO Małgorzata Chomiuk (2017r.)
 7. SSO Małgorzata Chomiuk (2018r.)
 8. SSO Małgorzata Chomiuk (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 9. SSO Jerzy Daniluk (2017r.)
 10. SSO Jerzy Daniluk (2018r.)
 11. SSO Joanna Furmanek-Śnitko (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 12. SSO Bogdan Górski (2016r.)
 13. SSO Bogdan Górski (2016r.)
 14. SSO Hanna Grzybek (2016r.)
 15. SSO Hanna Grzybek (2017r.)
 16. SSO Hanna Grzybek (2018r.)
 17. SSO Hanna Grzybek (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 18. SSO Jolanta Hryciuk (2016r.)
 19. SSO Jolanta Hryciuk (2017r.)
 20. SSO Jolanta Hryciuk (2018r.)
 21. SSO Jolanta Hryciuk (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 22. SSO Grażyna Jaszczuk (2016r.)
 23. SSO Grażyna Jaszczuk (2017r.)
 24. SSO Grażyna Jaszczuk (2018r.)
 25. SSO Grażyna Jaszczuk (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 26. SSO Agnieszka Karłowicz (2019r.)
 27. SSO Andrzej Kirsch (2016r.)
 28. SSO Andrzej Kirsch (2017r.)
 29. SSO Andrzej Kirsch (2018r.)
 30. SSO Andrzej Kirsch (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 31. SSO Wanda Kowalczyk (2016r.)
 32. SSO Wanda Kowalczyk (2017r.)
 33. SSO Wanda Kowalczyk (2018r.)
 34. SSO Wanda Kowalczyk (2019r.)
 35. SSO Agata Kowalska (2016r.)
 36. SSO Agata Kowalska (2017r.)
 37. SSO Agata Kowalska (2018r.)
 38. SSO Agata Kowalska (2019r.)
 39. SSO Jerzy Kozaczuk (2016r.)
 40. SSO Jerzy Kozaczuk (2017r.)
 41. SSO Jerzy Kozaczuk (2018r.)
 42. SSO Jerzy Kozaczuk (2019r.)
 43. SSO Mariola Krajewska-Sińczuk (2016r.)
 44. SSO Mariola Krajewska-Sińczuk (2017r.)
 45. SSO Mariola Krajewska-Sińczuk (2018r.)
 46. SSO Mariola Krajewska-Sińczuk (2019r.)
 47. SSO Joanna Kraśnik-Mazurek (2016r.)
 48. SSO Joanna Kraśnik-Mazurek (2017r.)
 49. SSO Joanna Kraśnik-Mazurek (2018r.)
 50. SSO Joanna Kraśnik-Mazurek (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 51. SSO Mirosław Leszczyński (2016r.)
 52. SSO Mirosław Leszczyński (2017r.)
 53. SSO Mirosław Leszczyński (2018r.)
 54. SSO Mirosław Leszczyński (2019r.)
 55. SSO Małgorzata Makarska (2019r.)
 56. SSO Marek Manowiec (2016r.)
 57. SSO Marek Manowiec (2017r.)
 58. SSO Marek Manowiec (2018r.)
 59. SSO Marek Manowiec (2019r.)
 60. SSO Wojciech Michalak (2019r.)
 61. SSO Mirosław Onisko (2016r.)
 62. SSO Mirosław Onisko (2017r.)
 63. SSO Zofia Onisko (2016r.)
 64. SSO Zofia Onisko (2017r.)
 65. SSO Zofia Onisko (2018r.)
 66. SSO Zofia Onisko (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 67. SSO Grażyna Orzechowska (2016r.)
 68. SSO Grażyna Orzechowska (2017r.)
 69. SSO Grażyna Orzechowska (2018r.)
 70. SSO Grażyna Orzechowska (2019r.)
 71. SSO Sabina Orzechowska (2016r.)
 72. SSO Sabina Orzechowska (2017r.)
 73. SSO Sabina Orzechowska (2018r.)
 74. SSO Sabina Orzechowska (2019r.) - o.m. w zw. z przejściem w stan spoczynku
 75. SSO Agnieszka Pasikowska (2016r.)
 76. SSO Agnieszka Pasikowska (2017r.)
 77. SSO Agnieszka Pasikowska (2018r.)
 78. SSO Agnieszka Pasikowska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 79. SSO Iwona Pawlukowska (2016r.)
 80. SSO Iwona Pawlukowska (2017r.)
 81. SSO Iwona Pawlukowska (2018r.)
 82. SSO Iwona Pawlukowska (2019r.)
 83. SSO Dariusz Półtorak (2016r.)
 84. SSO Dariusz Półtorak (2017r.)
 85. SSO Dariusz Półtorak (2018r.)
 86. SSO Dariusz Półtorak (2019r.)
 87. SSO Hanna Prządka (2016r.)
 88. SSO Hanna Prządka (2016r.)
 89. SSO Jolanta Roszuk (2016r.)
 90. SSO Jolanta Roszuk (2017r.)
 91. SSO Jolanta Roszuk (2018r.)
 92. SSO Jolanta Roszuk (2019r.)
 93. SSO Mirosław Sokólski (2016r.)
 94. SSO Mirosław Sokólski (2017r.)
 95. SSO Mirosław Sokólski (2018r.)
 96. SSO Mirosław Sokólski (2019r.)
 97. SSO Urszula Szymańska (2016r.)
 98. SSO Urszula Szymańska (2017r.)
 99. SSO Urszula Szymańska (2018r.)
 100. SSO Urszula Szymańska (2019r.)
 101. SSO Agnieszka Troć (2016r.)
 102. SSO Agnieszka Troć (2017r.)
 103. SSO Agnieszka Troć (2018r.)
 104. SSO Agnieszka Troć (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 105. SSO Karol Troć (2016r.)
 106. SSO Karol Troć (2017r.)
 107. SSO Karol Troć (2018r.)
 108. SSO Karol Troć (2019r.)
 109. SSO Jacek Witkowski (2016r.)
 110. SSO Jacek Witkowski (2017r.)
 111. SSO Jacek Witkowski (2018r.)
 112. SSO Jacek Witkowski (2019r.)
 113. SSO Elżbieta Wojtczuk (2016r.)
 114. SSO Elżbieta Wojtczuk (2017r.)
 115. SSO Elżbieta Wojtczuk (2018r.)
 116. SSO Elżbieta Wojtczuk (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 117. SSO Jerzy Zalasiński (2016r.)
 118. SSO Jerzy Zalasiński (2017r.)
 119. SSO Jerzy Zalasiński (2018r.)
 120. SSO Jerzy Zalasiński (2019r.)
 121. SSO Teresa Zawiślak (2016r.)
 122. SSO Teresa Zawiślak (2016r.)