Sąd Rejonowy w Grójcu

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Ewa Bednarczyk (2016r.)
 2. SSR Ewa Bednarczyk (2017r.)
 3. SSR Ewa Bednarczyk (2018r.)
 4. Referendarz Piotr Białkowski (2016r.)
 5. Referendarz sądowy Piotr Białkowski (2017r.)
 6. Referendarz sądowy Piotr Białkowski (2018r.)
 7. Referendarz sądowy Piotr Białkowski (2019r.)
 8. Referendarz Agnieszka Chodyra (2016r.)
 9. Referendarz sądowy Agnieszka Chodyra (2017r.)
 10. Referendarz sądowy Agnieszka Chodyra (2018r.)
 11. Referendarz sądowy Agnieszka Chodyra (2019r.)
 12. SSR Halina Chomirska-Rylska (2016r.)
 13. SSR Halina Chomirska-Rylska (2017r.)
 14. SSR Halina Chomirska-Rylska (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 15. SSR Piotr Folik (2016r.)
 16. SSR Piotr Folik (2017r.)
 17. SSR Piotr Folik (2018r.)
 18. SSR Piotr Gagacki (2016r.)
 19. SSR Piotr Gagacki (2017r.)
 20. SSR Piotr Gagacki (2018r.)
 21. SSR Piotr Gagacki (2019r.)
 22. SSR Grzegorz Gaj (2019r.)
 23. SSR Danuta Gajewska-Tudrej (2016r.)
 24. SSR Danuta Gajewska-Tudrej (2017r.)
 25. SSR Danuta Gajewska-Tudrej (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 26. SSR Piotr Grabowski (2016r.)
 27. SSR Piotr Grabowski (2017r.)
 28. SSR Piotr Grabowski (2018r.)
 29. SSR Piotr Grabowski (2018r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 30. SSR Magdalena Grzywaczewska (2019r.) - w związku z objęciem urzędu
 31. SSR Magdalena Grzywaczewska (2019r.)
 32. Referendarz sądowy Patryk Hemperek (2019r.)
 33. SSR Małgorzata Jakubowska (2016r.)
 34. SSR Małgorzata Jakubowska (2017r.)
 35. SSR Małgorzata Jakubowska (2018r.)
 36. SSR Małgorzata Jakubowska (2019r.)
 37. Referendarz sądowy Michał Jaśkiewicz (2018r.)
 38. Referendarz sądowy Michał Jaśkiewicz (2019r.)
 39. SSR Barbara Kowalczyk (2016r.)
 40. SSR Barbara Kowalczyk (2017r.)
 41. SSR Barbara Kowalczyk (2018r.)
 42. SSR Barbara Kowalczyk (2019r.)
 43. SSR Wioletta Markowska (2016r.)
 44. SSR Wioletta Markowska (2017r.)
 45. SSR Wioletta Markowska (2018r.)
 46. SSR Wioletta Markowska (2019r.)
 47. Referendarz Iwona Molga (2016r.)
 48. Referendarz sądowy Iwona Molga (2017r.)
 49. Referendarz Katarzyna Piskorek (2016r.)
 50. Referendarz sądowy Katarzyna Piskorek (2017r.)
 51. Referendarz sądowy Katarzyna Piskorek (2018r.)
 52. Referendarz sądowy Katarzyna Piskorek (2019r.)
 53. SSR Paweł Pszczółka (2016r.)
 54. SSR Paweł Pszczółka (2017r.)
 55. SSR Paweł Pszczółka (2018r.)
 56. SSR Paweł Pszczółka (2019r.)
 57. SSR Joanna Radlińska-Kostrubała (2016r.)
 58. SSR Joanna Radlińska-Kostrubała (2017r.)
 59. SSR Joanna Radlińska-Kostrubała (2018r.)
 60. SSR Joanna Radlińska-Kostrubała (2019r.)
 61. SSR Renata Rączkowska (2016r.)
 62. SSR Renata Rączkowska (2017r.)
 63. SSR Renata Rączkowska (2018r.)
 64. SSR Renata Rączkowska (2019r.)
 65. SSR Tadeusz Rączkowski (2016r.)
 66. SSR Tadeusz Rączkowski (2017r.)
 67. SSR Tadeusz Rączkowski (2018r.)
 68. SSR Tadeusz Rączkowski (2019r.)
 69. SSR Magdalena Sachanowicz-Dusińska (2019r.)
 70. SSR Magdalena Sachanowicz-Dusińska (2019r.) - (w zw. z objęciem stanowiska sędziego)
 71. SSR Joanna Skiba (2016r.)
 72. SSR Joanna Skiba (2017r.)
 73. SSR Joanna Skiba (2018r.)
 74. SSR Joanna Skiba (2019r.)
 75. SSR Anna Stieblich (2016r.)
 76. SSR Anna Stieblich (2017r.)
 77. SSR Anna Stieblich (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 78. SSR Katarzyna Studzińska (2016r.)
 79. SSR Katarzyna Studzińska (2017r.)
 80. SSR Katarzyna Studzińska (2018r.)
 81. SSR Katarzyna Studzińska (2019r.)
 82. SSR Katarzyna Trzosińska (2016r.)
 83. SSR Katarzyna Trzosińska (2017r.)
 84. SSR Katarzyna Trzosińska (2018r.)
 85. SSR Katarzyna Trzosińska (2019r.)
 86. SSR Ewa Wajs-Szczygieł (2016r.)
 87. SSR Ewa Wajs-Szczygieł (2017r.)
 88. SSR Ewa Wajs-Szczygieł (2018r.)
 89. SSR Ewa Wajs-Szczygieł (2019r.)
 90. SSR Jarosław Wiczkowski (2016r.)
 91. SSR Jarosław Wiczkowski (2017r.)
 92. SSR Jarosław Wiczkowski (2018r.)
 93. SSR Jarosław Wiczkowski (2019r.)