Zamówienia publiczne strona BIP

Wpis archiwalny

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono i A4 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej

Nr postepowania: Zp 2130-209/20

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że Zamawiający w niniejszym postepowaniu dopuścił również składanie ofert w formie elektronicznej, postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

 

Dedykowany link do przedmiotowego postepowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=9690419

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w formie papierowej nie musi posiadać konta na Portalu, bowiem dostęp do całej dokumentacji postępowania znajdującej się na Portalu nie wymaga posiadania takiego konta.

 

Data publikacji: 17.09.2020
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 09-11-2020
Publikacja w dniu: 09-11-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 17-09-2020
Publikacja w dniu: 17-09-2020
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu