Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. Referendarz Tomasz Barszcz (2016r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 2. Referendarz sądowy Tomasz Barszcz (2017r.)
 3. SSR Grzegorz Borkowski (2016r.)
 4. SSR Grzegorz Borkowski (2017r.)
 5. SSR Grzegorz Borkowski (2018r.)
 6. SSR Grzegorz Borkowski (2019r.)
 7. SSR Katarzyna Brogowska (2016r.)
 8. SSR Katarzyna Brogowska (2017r.)
 9. SSR Katarzyna Brogowska (2018r.)
 10. SSR Katarzyna Brogowska (2019r.)
 11. SSR Dorota Domańska (2016r.)
 12. SSR Dorota Domańska (2017r.)
 13. SSR Dorota Domańska (2018r.)
 14. SSR Dorota Domańska (2019r.)
 15. SSR Stanisław Furman (2016r.)
 16. SSR Stanisław Furman (2017r.)
 17. SSR Stanisław Furman (2018r.)
 18. SSR Stanisław Furman (2019r.) - w zw. z przejściem w stan spoczynku
 19. SSR Stanisław Furman (2019r.)
 20. SSR Rafał Kazimierski (2016r.)
 21. SSR Rafał Kazimierski (2017r.)
 22. SSR Rafał Kazimierski (2018r.)
 23. SSR Marcin Kowalewski (2016r.)
 24. SSR Marcin Kowalewski (2017r.)
 25. SSR Marcin Kowalewski (2018r.)
 26. SSR Marcin Kowalewski (2019r.)
 27. SSR Magdalena Krzysiak (2016r.)
 28. SSR Magdalena Krzysiak (2017r.)
 29. SSR Magdalena Krzysiak (2018r.)
 30. SSR Magdalena Krzysiak (2019r.)
 31. SSR Jolanta Latoch (2016r.)
 32. SSR Jolanta Latoch (2017r.)
 33. SSR Jolanta Latoch (2018r.)
 34. SSR Jolanta Latoch (2019r.)
 35. SSR Barbara Nieścioruk (2016r.)
 36. SSR Barbara Nieścioruk (2017r.)
 37. SSR Barbara Nieścioruk (2018r.)
 38. SSR Barbara Nieścioruk (2019r.)
 39. SSR Rafał Ostrowski (2016r.)
 40. SSR Rafał Ostrowski (2017r.)
 41. SSR Rafał Ostrowski (2018r.)
 42. SSR Rafał Ostrowski (2019r.)
 43. SSR Alicja Pawlina (2016r.)
 44. SSR Alicja Pawlina (2017r.)
 45. SSR Alicja Pawlina (2018r.)
 46. SSR Alicja Pawlina (2019r.)
 47. SSR Agnieszka Piela (2016r.)
 48. SSR Agnieszka Piela (2017r.)
 49. SSR Agnieszka Piela (2018r.)
 50. SSR Agnieszka Piela (2019r.)
 51. Referendarz Agnieszka Porębiak (2016r.)
 52. Referendarz sądowy Agnieszka Porębiak (2017r.)
 53. Referendarz sądowy Agnieszka Porębiak (2018r.)
 54. Referendarz sądowy Agnieszka Porębiak (2019r.)
 55. SSR Magdalena Sokolińska (2017r.)
 56. SSR Magdalena Sokolińska (2018r.)
 57. SSR Magdalena Sokolińska (2019r.)
 58. SSR Małgorzata Sokolińska (2016r.)
 59. Referendarz Agnieszka Szczygielska (2016r.)
 60. Referendarz sądowy Agnieszka Szczygielska (2017r.)
 61. Referendarz sądowy Agnieszka Szczygielska (2018r.)
 62. Referendarz sądowy Agnieszka Szczygielska (2019r.)
 63. SSR Marta Śmiech (2016r.)
 64. SSR Marta Śmiech (2017r.)
 65. SSR Marta Śmiech (2018r.)
 66. SSR Marta Śmiech (2019r.)
 67. Referendarz sądowy Błażej Trojanowski (2019r.) - w zw. z mianowaniem
 68. Referendarz sądowy Błażej Trojanowski (2019r.)
 69. Asesor Wojciech Weremczuk (2016r.) - (w związku z objeciem stanowiska)
 70. Asesor sądowy Wojciech Weremczuk (2017r.)
 71. Asesor sądowy Wojciech Weremczuk (2018r.)
 72. Asesor sądowy Wojciech Weremczuk (2019r.)
 73. Referendarz Angelika Wolak (2016r.)