Sąd Rejonowy w Łukowie

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. Referendarz sądowy Jarosław Bosek (2019r.)
 2. Referendarz sądowy Jarosław Bosek (2019r.) - (w zw. z mianowaniem)
 3. SSR Mariusz Brojek (2016r.)
 4. SSR Mariusz Brojek (2017r.)
 5. SSR Mariusz Brojek (2018r.)
 6. SSR Mariusz Brojek (2019r.)
 7. Asesor Tomasz Chudek (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 8. Asesor sądowy Tomasz Chudek (2017r.)
 9. Asesor sądowy Tomasz Chudek (2018r.)
 10. Asesor sądowy Tomasz Chudek (2019r.)
 11. SSR Edyta Cieliszak (2016r.)
 12. SSR Edyta Cieliszak (2017r.)
 13. SSR Edyta Cieliszak (2018r.)
 14. SSR Edyta Cieliszak (2019r.)
 15. SSR Bożena Dauter (2016r.)
 16. SSR Bożena Dauter (2017r.)
 17. SSR Bożena Dauter (2017r.) - ( w związku z przejściem wstanspoczynku)
 18. SSR Marcin Kasperski (2016r.)
 19. SSR Marcin Kasperski (2017r.)
 20. SSR Marcin Kasperski (2018r.)
 21. SSR Marcin Kasperski (2019r.)
 22. SSR Katarzyna Kełpińska-Piwowarczyk (2016r.)
 23. SSR Katarzyna Kełpińska-Piwowarczyk (2017r.)
 24. SSR Katarzyna Kełpińska-Piwowarczyk (2018r.)
 25. SSR Katarzyna Kełpińska-Piwowarczyk (2019r.)
 26. SSR Leszek Lendzion (2016r.)
 27. SSR Leszek Lendzion (2017r.)
 28. SSR Leszek Lendzion (2018r.)
 29. SSR Leszek Lendzion (2019r.)
 30. SSR Andrzej Michalski (2016r.)
 31. SSR Andrzej Michalski (2017r.)
 32. SSR Andrzej Michalski (2018r.)
 33. SSR Andrzej Michalski (2019r.)
 34. Referendarz Malwina Mielczarek-Cholerzyńska (2016r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 35. Referendarz Malwina Mielczarek-Cholerzyńska (2016r.)
 36. Referendarz sądowy Dorota Mućka (2019r.)
 37. Referendarz sądowy Dorota Mućka (2019r.) - o.m. w zw. z mianowaniem
 38. Referendarz sądowy Anna Niczyporuk-Król (2017r.)
 39. SSR Anna Niczyporuk-Król (2018r.)
 40. Referendarz sądowy Anna Niczyporuk-Król (2018r.) - ( w związku z rowiązaniem stosunku pracy)
 41. SSR Anna Niczyporuk-Król (2018r.)
 42. SSR Anna Niczyporuk-Król (2019r.)
 43. Referendarz sądowy Monika Olędzka (2019r.)
 44. Referendarz sądowy Monika Olędzka (2019r.) - o.m. w zw. z mianowaniem
 45. SSR Ewa Przychodzka-Kasperska (2016r.)
 46. SSR Ewa Przychodzka-Kasperska (2017r.)
 47. SSR Ewa Przychodzka-Kasperska (2018r.)
 48. SSR Ewa Przychodzka-Kasperska (2019r.)
 49. SSR Dariusz Wereszczyński (2016r.)
 50. SSR Dariusz Wereszczyński (2017r.)
 51. SSR Dariusz Wereszczyński (2018r.)
 52. SSR Dariusz Wereszczyński (2019r.)
 53. Starszy referendarz sądowy Tomasz Wiącek (2016r.)
 54. Starszy referendarz sądowy Tomasz Wiącek (2017r.)
 55. Starszy referendarz sądowy Tomasz Wiącek (2018r.)
 56. Starszy referendarz sądowy Tomasz Wiącek (2019r.)
 57. Referendarz Adrian Zbiciak (2016r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 58. Referendarz Adrian Zbiciak (2016r.)
 59. SSR Paweł Zdanikowski (2016r.)
 60. SSR Paweł Zdanikowski (2017r.)
 61. SSR Paweł Zdanikowski (2018r.)