Sąd Rejonowy w Kraśniku

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. Referendarz Marek Antas (2016r.)
 2. Referendarz Marek Antas (2016r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 3. SSR Ewa Delekta (2016r.)
 4. SSR Ewa Delekta (2017r.)
 5. SSR Ewa Delekta (2018r.)
 6. SSR Ewa Delekta (2019r.)
 7. SSR Marzena Goleń (2016r.)
 8. SSR Marzena Goleń (2017r.)
 9. SSR Marzena Goleń (2018r.)
 10. SSR Marzena Goleń (2019r.)
 11. Asesor Magdalena Kołtun-Tudorowska (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 12. Asesor sądowy Magdalena Kołtun-Tudorowska (2017r.)
 13. Asesor sądowy Magdalena Kołtun-Tudorowska (2018r.)
 14. Asesor sądowy Magdalena Kołtun-Tudorowska (2019r.)
 15. SSR Ryszard Kot (2016r.)
 16. Starszy referendarz sądowy Anna Madras (2016r.)
 17. Starszy referendarz sądowy Anna Madras (2017r.)
 18. Starszy referendarz sądowy Anna Madras (2018r.)
 19. Starszy referendarz sądowy Anna Madras (2019r.)
 20. SSR Monika Ostrowska (2016r.)
 21. SSR Monika Ostrowska (2017r.)
 22. SSR Monika Ostrowska (2018r.)
 23. SSR Monika Ostrowska (2019r.)
 24. Referendarz sądowy Natalia Oślizło-Doskocz (2017r.)
 25. Referendarz sądowy Natalia Oślizło-Doskocz (2018r.)
 26. Referendarz sądowy Natalia Oślizło-Doskocz (2019r.)
 27. SSR Magdalena Plapis (2016r.)
 28. SSR Magdalena Plapis (2017r.)
 29. SSR Magdalena Plapis (2018r.)
 30. SSR Magdalena Plapis (2019r.)
 31. SSR Anna Plewa (2016r.)
 32. SSR Anna Plewa (2017r.)
 33. SSR Anna Plewa (2018r.)
 34. SSR Anna Plewa (2019r.)
 35. SSR Ernest Plewa (2016r.)
 36. SSR Ernest Plewa (2017r.)
 37. SSR Ernest Plewa (2018r.)
 38. SSR Ernest Plewa (2019r.)
 39. SSR Katarzyna Pszczoła (2016r.)
 40. SSR Marek Radziszewski (2016r.)
 41. SSR Marek Radziszewski (2017r.)
 42. SSR Marek Radziszewski (2018r.)
 43. SSR Marek Radziszewski (2019r.)
 44. SSR Rafał Różański (2017r.)
 45. SSR Rafał Różański (2018r.)
 46. SSR Rafał Różański (2019r.)
 47. SSR Rafał Piotr Różański (2016r.)
 48. Referendarz sądowy Agnieszka Staszewska (2019r.)
 49. Referendarz sądowy Agnieszka Staszewska (2019r.) - (w zw. z mianowaniem)
 50. Asesor Paulina Wesołowska (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 51. Asesor sądowy Paulina Wesołowska (2017r.)
 52. SSR Paulina Wesołowska (2018r.)
 53. Asesor sądowy Paulina Wesołowska (2019r.)
 54. SSR Renata Załuska (2016r.)
 55. SSR Renata Załuska (2017r.)
 56. SSR Renata Załuska (2018r.)
 57. SSR Renata Załuska (2019r.)