Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Waldemar Bańka (2016r.)
 2. SSR Waldemar Bańka (2017r.)
 3. SSR Waldemar Bańka (2018r.)
 4. SSR Waldemar Bańka (2019r.)
 5. SSR Paweł Bucoń (2016r.)
 6. SSR Paweł Bucoń (2017r.)
 7. SSR Oliwia Caruk-Niewęgłowska (2016r.)
 8. SSR Oliwia Caruk-Niewęgłowska (2017r.)
 9. SSR Barbara Czopińska-Słomiany (2016r.)
 10. SSR Barbara Czopińska-Słomiany (2017r.)
 11. SSR Barbara Czopińska-Słomiany (2018r.)
 12. SSR Barbara Czopińska-Słomiany (2018r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 13. SSR Urszula Daniluk (2016r.)
 14. SSR Urszula Daniluk (2017r.)
 15. SSR Urszula Daniluk (2018r.)
 16. SSR Urszula Daniluk (2019r.)
 17. Starszy referendarz sądowy Iwona Drabko (2017r.)
 18. Referendarz sądowy Iwona Drabko (2018r.)
 19. Referendarz sądowy Iwona Drabko (2018r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 20. SSR Iwona Drabko (2018r.) - (w zw. z mianowaniem)
 21. SSR Iwona Drabko (2019r.)
 22. Starszy referendarz sądowy Marek Golanko (2017r.)
 23. Starszy referendarz sądowy Marek Golanko (2018r.)
 24. Starszy referendarz sądowy Marek Golanko (2019r.)
 25. Referendarz sądowy Kamil Kaczan (2019r.)
 26. SSR Joanna Kobeszko (2016r.)
 27. SSR Joanna Kobeszko (2017r.)
 28. SSR Damian Kossowski (2016r.)
 29. SSR Damian Kossowski (2017r.)
 30. SSR Damian Kossowski (2018r.)
 31. SSR Damian Kossowski (2019r.)
 32. Asesor Krzysztof Krzewski (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 33. Asesor sądowy Krzysztof Krzewski (2017r.)
 34. SSR Krzysztof Krzewski (2018r.)
 35. Asesor sądowy Krzysztof Krzewski (2019r.)
 36. SSR Robert Łukijaniuk (2016r.)
 37. SSR Robert Łukijaniuk (2017r.)
 38. SSR Robert Łukijaniuk (2018r.)
 39. SSR Robert Łukijaniuk (2019r.)
 40. Referendarz sądowy Jarosław Majewski (2019r.) - (w związki z mianowaniem)
 41. Referendarz sądowy Jarosław Majewski (2019r.)
 42. SSR Małgorzata Makarska (2016r.)
 43. SSR Małgorzata Makarska (2017r.)
 44. SSR Małgorzata Makarska (2018r.)
 45. SSR Piotr Marczyński (2016r.)
 46. SSR Piotr Marczyński (2017r.)
 47. SSR Piotr Marczyński (2018r.)
 48. SSR Piotr Marczyński (2019r.)
 49. SSR Anna Niebrzegowska (2016r.)
 50. SSR Anna Niebrzegowska (2017r.)
 51. SSR Anna Niebrzegowska (2018r.)
 52. SSR Anna Niebrzegowska (2019r.)
 53. SSR Agnieszka Niedźwiecka (2016r.)
 54. SSR Agnieszka Niedźwiecka (2017r.)
 55. SSR Agnieszka Niedźwiecka (2018r.)
 56. SSR Agnieszka Niedźwiecka (2019r.)
 57. SSR Sławomir Niedźwiecki (2016r.)
 58. SSR Sławomir Niedźwiecki (2017r.)
 59. SSR Sławomir Niedźwiecki (2018r.)
 60. SSR Sławomir Niedźwiecki (2019r.)
 61. SSR Magdalena Nycz-Łucjan (2016r.)
 62. SSR Magdalena Nycz-Łucjan (2017r.)
 63. SSR Magdalena Nycz-Łucjan (2018r.)
 64. SSR Maciej Ociesa (2016r.)
 65. SSR Maciej Ociesa (2017r.)
 66. SSR Maciej Ociesa (2018r.)
 67. SSR Agnieszka Ostrowska (2016r.)
 68. SSR Agnieszka Ostrowska (2016r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 69. SSR Katarzyna Pacek (2016r.)
 70. SSR Katarzyna Pacek (2017r.)
 71. SSR Katarzyna Pacek (2018r.)
 72. SSR Piotr Pietraszek (2016r.)
 73. SSR Piotr Pietraszek (2017r.)
 74. SSR Piotr Pietraszek (2018r.)
 75. SSR Piotr Pietraszek (2019r.)
 76. SSR Barbara Sacewicz (2016r.)
 77. SSR Barbara Sacewicz (2017r.)
 78. SSR Barbara Sacewicz (2018r.)
 79. SSR Barbara Sacewicz (2019r.)
 80. SSR Borys Sapalski (2016r.)
 81. SSR Borys Sapalski (2017r.)
 82. SSR Borys Sapalski (2018r.)
 83. Asesor Anna Sawczuk (2016r.) - (w związku z powołaniem na stanowisko)
 84. Asesor sądowy Anna Sawczuk (2017r.)
 85. Asesor sądowy Anna Sawczuk (2018r.)
 86. Asesor sądowy Anna Sawczuk (2019r.)
 87. Referendarz Radosław Syczewski (2016r.)
 88. Referendarz sądowy Radosław Syczewski (2017r.)
 89. Referendarz sądowy Radosław Syczewski (2018r.)
 90. Referendarz sądowy Radosław Syczewski (2019r.)
 91. SSR Anna Szwedo-Dytry (2016r.)
 92. SSR Anna Szwedo-Dytry (2017r.)
 93. SSR Anna Szwedo-Dytry (2018r.)
 94. SSR Anna Szwedo-Dytry (2019r.)
 95. SSR Marta Załęska (2016r.)
 96. SSR Marta Załęska (2017r.)
 97. SSR Marta Załęska (2018r.)
 98. SSR Marta Załęska (2019r.)
 99. SSR Roman Zazula (2016r.)
 100. SSR Roman Zazula (2017r.)
 101. SSR Roman Zazula (2018r.)
 102. SSR Roman Zazula (2019r.)
 103. Asesor Aneta Żuraw-Kędziora (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 104. Asesor sądowy Aneta Żuraw-Kędziora (2017r.)
 105. Asesor sądowy Aneta Żuraw-Kędziora (2018r.)
 106. Asesor sądowy Aneta Żuraw-Kędziora (2019r.)