Ważny komunikat - Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa

Informujemy, że wejście na teren Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest możliwe za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę lub posiedzenie. Pracownicy ochrony będą wpuszczać osoby wezwane nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną godziną posiedzenia.

Interesanci sądu (np. strony, pełnomocnicy) w czasie pobytu w budynkach Sądu mają obowiązek korzystania z własnych maseczek ochronnych lub przyłbic zakrywających usta i nos oraz własnych rękawic jednorazowych. Osoba niekorzystająca z maseczki ochronnej lub przyłbicy zostanie pozbawiona możliwości wejścia do budynku Sądu albo zobowiązana do jego opuszczenia. Osoby wchodzące do budynku Sądu są obowiązane zdezynfekować ręce przy wykorzystaniu środków do dezynfekcji udostępnionych przez Sąd. Interesanci zobowiązani są do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy/publikacji orzeczenia lub pomieszczenia BOI w przypadku korzystania z Czytelni Akt oraz zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 – 2 m od innych osób oraz ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony budynku Sądu. Interesanci mają możliwość przemieszczania się w budynku Sądu wyłącznie w obrębie I piętra w pobliżu sal rozpraw i pomieszczenia BOI.

Możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych, w tym w posiedzeniach poświęconych publikacji orzeczeń zostaje zapewniona przez wydawane przez Sąd karty wstępu według kolejności zgłoszeń po uprzednim kontakcie z Sekretariatem Wydziału. Wyłączona jest możliwość składania pism procesowych i innych pism w toku rozprawy i posiedzenia. Składanie wszelkiej korespondencji odbywa się za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach głównych do Sądu.

Informacje

Sąd Apelacyjny w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin

NIP 712-19-34-053
Regon 004176470
tel.: (81) 45–23–346,
fax.: (81) 45–23–345,
e-mail:

Godziny urzędowania Sądu

poniedziałek-piątek: 730 - 1530

więcej

Biuro Obsługi Interesantów

Pokój nr 112
tel. (81) 45–23–370
faks. (81) 45–23–455
e-mail:

Przyjmowanie interesantów w Biurze Obsługi Interesantów
poniedziałek: - 730 - 1800;
wtorek-piatek: - 730 - 1530

oraz w sekretariatach wydziałów:
poniedziałek: - 900 - 1800;
wtorek-piatek: - 730 - 1530.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów (pdf)
Klauzula informacyjna (pdf)
Klauzula dodo (pdf)
Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku (pdf)

Kasa sądu

Czynna:
poniedz.-piątek: 800 - 1500
przerwa: 1300 - 1400

Nr rachunku do wpłat "opłat sądowych"
NBP Oddział Okręgowy w Lublinie
nr 63 1010 1339 0109 7922 3100 0000


Istnieje możliwość dokonywania opłat sądowych w sprawach cywilnych w formie bezgotówkowej kartą płatniczą za pośrednictwem opłatomatu zainstalowanego na parterze w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Opłatomat umożliwia również zakup e-znaków.

Zaliczki na biegłych
80 1130 1206 0028 9156 3820 0004Depozyty sądowe
PLN 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004
USD 07 1130 1017 0021 1002 7290 0005
EUR 88 1130 1017 0021 1002 7290 0002
CHF 18 1130 1017 0021 1002 7290 0001
GBP 61 1130 1017 0021 1002 7290 0003

Rzecznik prasowy


tel. kom.: 500 207 092
e-mail:Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

SSO w Lublinie Dorota Janicka
Tel. (81) 45-23-357
e-mail: