Sąd Apelacyjny w Lublinie

Plany działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Zgodnie z dyspozycją art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 3 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej - sprawiedliwość zamieszczamy plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie na rok 2011.