Sąd Apelacyjny w Lublinie

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu

poniedziałek-piątek: 730 - 1530.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, wiceprezes a w razie ich nieobecności wyznaczony sędzia przyjmują interesantów w godzinach urzędowania sądu, a nadto sekretariaty wydziałów sądu dodatkowo w każdy poniedziałek – do godz. 1800.

Kasa

poniedziałek-piątek: 800 - 1500
przerwa: 1300 - 1400

Biuro Podawcze

Biuro podawcze czynne jest przez cały czas urzędowania sądu.

Biuro Obsługi Interesantów

poniedziałek 730 - 1800, wtorek-piątek: 730 - 1530,
a nadto w sekretariatach wydziałów sądu w każdy poniedziałek do godz. 1800