Sąd Apelacyjny w Lublinie

Podstawa prawna

Sąd Apelacyjny w Lublinie jest sądem powszechnym, utworzonym 1 października 1990r w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 sierpnia 1990r w sprawie utworzenia Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz.U.Nr 56, poz. 335)

W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie aktualnie znajdują się, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości /Dz.U.Nr64,poz.654/ oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. (Dz.U. Nr 245, poz 1640 ze zm.):

 • Sąd Okręgowy w Lublinie - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Zachód w Lublinie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i we Włodawie,
 • Sąd Okręgowy w Radomiu - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Szydłowcu, Radomiu i Zwoleniu,
 • Sąd Okręgowy w Siedlcach - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,
 • Sąd Okręgowy w Zamościu - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.


Akty prawne regulujące organizację i kompetencje sądu:
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013r. poz.69),
 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. z 2003r., Nr 5, poz. 22 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2016r.,poz.1870, za zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych ( Dz.U. z 2012r., poz.1476 ze zm.),
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedl. ,poz.120),
 • Pozostałe akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale Sądy powszechne.