Sąd Apelacyjny w Lublinie

Podstawa prawna

Sąd Apelacyjny w Lublinie jest sądem powszechnym, utworzonym 1 października 1990r w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 sierpnia 1990r w sprawie utworzenia Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz.U.Nr 56, poz. 335)

W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie aktualnie znajdują się, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości /Dz.U.Nr64,poz.654/ oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. (Dz.U. Nr 245, poz 1640 ze zm.):

 • Sąd Okręgowy w Lublinie - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Zachód w Lublinie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i we Włodawie,
 • Sąd Okręgowy w Radomiu - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Szydłowcu, Radomiu i Zwoleniu,
 • Sąd Okręgowy w Siedlcach - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,
 • Sąd Okręgowy w Zamościu - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.


Akty prawne regulujące organizację i kompetencje sądu:
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 j.t. ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 j.t),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. 2013.69 ze zm.),
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. z 2019 poz.138 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.869 jt. ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych ( Dz.U. z 2012.1476 ze zm.),
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych (Dz. Urz. Min. Spr.,poz.120),
 • Pozostałe akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale Sądy powszechne.