Sąd Apelacyjny w Lublinie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Stworzona została na udostępnionej przez MSWiA platformie ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).

Z tego względu korzystanie z niej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu (7.30 - 15.30, w poniedziałki do 18.00) do Biura Podawczego Sądu, mieszczącego się w pok. 106 przy ul. Obrońców Pokoju 1 w Lublinie, na następujących nośnikach danych:
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  - DOC, RTF
  - XLS
  - CSV
  - TXT
  - GIF, TIF, BMP, JPG
  - PDF
  - powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informuje się, że w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone zwykłym e-mailem (bez certyfikowanego podpisu elektronicznego). W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.