Sąd Apelacyjny w Lublinie

Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)

K-677 Wyrok z dnia 16 kwietnia 2009 r. , sygn. akt II AKa 56/09

  1. Jednorazowe, odpłatne udzielenie małoletniej jednej działki marihuany stanowi wypadek mniejszej wagi, określony w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
  2. Przyjęcie uprzywilejowanego typu przestępstwa co do jednego z elementów czynu ciągłego nie rodzi automatycznie konieczności potraktowania w taki sam sposób całego czynu.
  3. Przyjęciu konstrukcji czynu ciągłego z art. 12 kk nie stoi na przeszkodzie fakt, że jeden z elementów tego czynu stanowi uprzywilejowany typ przestępstwa.