Sąd Apelacyjny w Lublinie

Zamówienia publiczne

Dostawa komputerów przenośnych i tabletów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Treść ogłosznia

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 2. Załącznik Nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I (Załącznik Nr 1 do umowy),
 3. Załącznik Nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część II (Załącznik Nr 1 do umowy),
 4. Załącznik Nr 1c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część III (Załącznik Nr 1 do umowy),
 5. Załącznik Nr 2a - Wykaz Odbiorców i Płatników – część I (Załącznik Nr 3 do umowy),
 6. Załącznik Nr 2b - Wykaz Odbiorców i Płatników – część II (Załącznik Nr 3 do umowy),
 7. Załącznik Nr 2c - Wykaz Odbiorców i Płatników – część III (Załącznik Nr 3 do umowy),
 8. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy,
 9. Załącznik Nr 4 - JEDZ – plik XML,
 10. Załącznik Nr 5 - Wzór Formularza o nazwie „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.),
 11. Załącznik Nr 6a - Wzór Formularza oferty – część I (Załącznik Nr 2 do umowy),
 12. Załącznik Nr 6b - Wzór Formularza oferty – część II (Załącznik Nr 2 do umowy),
 13. Załącznik Nr 6c - Wzór Formularza oferty – część III (Załącznik Nr 2 do umowy),
 14. Załącznik Nr 7a - Wzór formularza porównawczego – część I
 15. Załącznik Nr 7b - Wzór formularza porównawczego – część II
 16. Załącznik Nr 7c - Wzór formularza porównawczego – część III
 17. Załącznik Nr 8 - Wzór Wykazu dostaw

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (08.06.2018) 

Data publikacji: 06.06.2018