Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sąd Apelacyjny w Lublinie

 1. SSA Ewa Bazelan (2017r.)
 2. SSA Elżbieta Czaja (2016r.)
 3. SSA Elżbieta Czaja (2017r.)
 4. SSA Barbara du Chateau (2016r.)
 5. SSA Barbara du Chateau (2017r.)
 6. SSA Elżbieta Gawda (2016r.)
 7. SSA Elżbieta Gawda (2017r.)
 8. SSA Zbigniew Grzywaczewski (2016r.)
 9. SSA Zbigniew Grzywaczewski (2016r.)
 10. SSA Barbara Hejwowska (2016r.)
 11. SSA Barbara Hejwowska (2017r.)
 12. SSA Barbara Hejwowska (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 13. SSA Grażyna Jakubowska (2016r.)
 14. SSA Grażyna Jakubowska (2017r.)
 15. SSA Elżbieta Jóźwiakowska (2016r.)
 16. SSA Elżbieta Jóźwiakowska (2017r.)
 17. SSA Andrzej Kaczmarek (2016r.)
 18. SSA Andrzej Kaczmarek (2017r.)
 19. SSA Andrzej Kaczmarek (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 20. SSA Magdalena Kuczyńska (2016r.)
 21. SSA Magdalena Kuczyńska (2017r.)
 22. SSA Lech Lewicki (2016r.)
 23. SSA Lech Lewicki (2017r.)
 24. SSA Walentyna Łukomska- Drzymała (2017r.)
 25. SSA Walentyna Łukomska-Drzymała (2016r.)
 26. SSA Barbara Mazurkiewicz-Nowikowska (2016r.)
 27. SSA Barbara Mazurkiewicz-Nowikowska (2017r.)
 28. SSA Jacek Michalski (2016r.)
 29. SSA Jacek Michalski (2017r.)
 30. SSA Ewa Mierzejewska (2016r.)
 31. SSA Ewa Mierzejewska (2017r.)
 32. SSA Danuta Mietlicka (2016r.)
 33. SSA Danuta Mietlicka (2017r.)
 34. SSA Danuta Mietlicka (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 35. SSA Mariusz Młoczkowski (2016r.)
 36. SSA Mariusz Młoczkowski (2017r.)
 37. SSA Jerzy Nawrocki (2016r.)
 38. SSA Jerzy Nawrocki (2017r.)
 39. SSA Bożena Oworuszko (2016r.)
 40. SSA Bożena Oworuszko (2017r.)
 41. SSA Małgorzata Pasek (2016r.)
 42. SSA Małgorzata Pasek (2017r.)
 43. SSA Elżbieta Patrykiejew (2016r.)
 44. SSA Elżbieta Patrykiejew (2017r.)
 45. SSA Elżbieta Patrykiejew (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 46. SSA Leszek Pietraszko (2016r.)
 47. SSA Leszek Pietraszko (2017r.)
 48. SSA Ewa Popek (2016r.)
 49. SSA Ewa Popek (2017r.)
 50. SSA Bogdan Radomski (2016r.)
 51. SSA Bogdan Radomski (2017r.)
 52. SSA Małgorzata Rokicka-Radoniewicz (2016r.)
 53. SSA Małgorzata Rokicka-Radoniewicz (2017r.)
 54. SSA Beata Siewielec (2016r.)
 55. SSA Beata Siewielec (2017r.)
 56. SSA Marek Siwek (2017r.)
 57. SSA Marek Siwek (2018r.) - (w związku zopuszczeniem urzędu na stanowisku sędziego powszechnego (Przejście do SN))
 58. SSA Krystyna Smaga (2016r.)
 59. SSA Krystyna Smaga (2017r.)
 60. SSA Krystyna Smaga (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 61. SSA Alicja Surdy (2016r.)
 62. SSA Alicja Surdy (2017r.)
 63. SSA Alicja Surdy (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 64. SSA Jolanta Terlecka (2016r.)
 65. SSA Jolanta Terlecka (2017r.)
 66. SSA Bohdan Tracz (2016r.)
 67. SSA Bohdan Tracz (2016r.)
 68. SSA Cezary Wójcik (2016r.)
 69. SSA Cezary Wójcik (2017r.)
 70. SSA Wojciech Zaręba (2016r.)
 71. SSA Wojciech Zaręba (2017r.)