Wiceprezes Sądu strona BIP

Wiceprezes Sądu

  • Pełni funkcję wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie i zastępuje prezesa tego Sądu.
  • Pełni funkcję Przewodniczącego IV Wydziału Wizytacji i wykonuje związane z tym czynności w zakresie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów działających na obszarze apelacji lubelskiej we współdziałaniu z sędziami wizytatorami i inspektorami ds. biurowości.
  • Wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad notariuszami i organami samorządu notarialnego oraz nad działalnością komorników sądowych i samorządu komorniczego.
  • Sprawuje nadzór służbowy nad II Wydziałem Karnym.
  • Sprawuje nadzór służbowy nad Oddziałem Finansowym, Oddziałem Gospodarczym, Oddziałami Informatycznymi, Oddziałem Kontroli z wyłączeniem czynności nadzorczych należących bezpośrednio do dyrektora Sądu Apelacyjnego.
  • Orzeka co najmniej raz w miesiącu na rozprawach i posiedzeniach.
  • Wykonuje inne czynności zlecone przez prezesa Sądu.
  • Wykonuje czynności dysponenta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wobec sędziów i asystentów sędziego.
  • Pełni funkcję przewodniczącego Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej.

Sekretariat:
Tel. (81) 45-23-346
Faks. (81) 45-23-345
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-11-2017
Publikacja w dniu: 14-11-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 18-02-2015
Publikacja w dniu: 18-02-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-12-2012
Publikacja w dniu: 09-12-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-07-2012
Publikacja w dniu: 11-07-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu