Pomoc prawna

Broszura informacyjno-edukacyjna wraz z wzorami pism procesowych. Publikacje są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową przeznaczoną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone są materiały dotyczące:

Nieodplatna pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2017r. na terenie całego kraju zostały uruchomione punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji z dostępem do interaktywnej mapy Polski zawierającej lokalizację tych punktów na terenie całego kraju https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Wykaz punktów nieodpłatnej prawnej na terenie miasta Lublina http://www.lublin.eu
Krajowy rejestr adwokatów i aplikantów http://www.rejestradwokatow.pl