Prezes Sądu strona BIP

Krzysztof Szewczak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie

 1. Pełni funkcję prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
 2. Kieruje Sądem Apelacyjnym i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu, a w szczególności:
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów i asystentów sędziów sądu,
  • kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej,
  • wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.
 3. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów działających na obszarze apelacji lubelskiej w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, z wyłączeniem czynności nadzorczych powierzonych wiceprezesowi sądu.
 4. Pełni inne czynności z zakresu administracji sądowej i nadzoru wynikające z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i odrębnych przepisów, nie wymienione w zakresie czynności wiceprezesa sądu.
 5. Sprawuje nadzór służbowy nad I Wydziałem Cywilnym oraz III Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Sprawuje nadzór służbowy nad Oddziałem Administracyjnym oraz Oddziałem Kadr – w zakresie nienależącym do dyrektora sądu, oraz nad Sekcją ds. Informacji Niejawnych i samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych.
 7. Sprawuje nadzór nad kierownikiem szkolenia i szkoleniami.
 8. Orzeka w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych co najmniej raz w miesiącu.
 9. Sprawuje bieżący nadzór nad pracą Rzecznika Prasowego.
 10. Wykonuje obowiązki wynikające z zakresu czynności wiceprezesa sądu w czasie jego nieobecności.

Sekretariat:
Tel. (81) 45-23-346
Faks. (81) 45-23-345 <>
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Prezes Sądu Apelacyjnego - Krzysztof Szewczak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-04-2019
Publikacja w dniu: 12-04-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Prezes Sądu Apelacyjnego - Krzysztof Szewczak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 04-03-2019
Publikacja w dniu: 04-03-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Prezes Sądu Apelacyjnego - Krzysztof Szewczak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-01-2018
Publikacja w dniu: 09-01-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-12-2014
Publikacja w dniu: 09-12-2014
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 04-09-2013
Publikacja w dniu: 04-09-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-07-2012
Publikacja w dniu: 11-07-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu