Prezes Sądu strona BIP

Prezes Sądu - SSA Krzysztof Szewczak

  • sprawuje ogólne kierownictwo Sądu Apelacyjnego i reprezentuje go na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu
  • pełni funkcję prezesa sądu dyscyplinarnego;
  • sprawuje nadzór nad I Wydziałem Cywilnym oraz III Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  • sprawuje nadzór nad Oddziałem Administracyjnym w zakresie zapewnienia właściwego tok wewnętrznego urzędowania sądu i Oddziałem Kadr oraz nad Sekcją do Spraw Informacji Niejawnych;
  • sprawuje nadzór nad kierownikiem szkolenia i nad szkoleniem;
  • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów na obszarze właściwości sądu apelacyjnego z wyłączeniem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu i czynności nadzorczych powierzonych wiceprezesowi sądu;
  • pełni inne czynności z zakresu administracji i nadzoru wynikające z prawa o ustroju sądów powszechnych i odrębnych przepisów, nie wymienionych w zakresie czynności wiceprezesa sądu;
  • orzeka w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych co najmniej raz w miesiącu;
  • zastępuje kierownika szkolenia w czasie jego nieobecności;
  • wykonuje obowiązki wynikające z zakresu czynności wiceprezesa sądu w czasie jego nieobecności.

Sekretariat:
Tel. (81) 45-23-346
Faks. (81) 45-23-345
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-12-2014
Publikacja w dniu: 09-12-2014
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 04-09-2013
Publikacja w dniu: 04-09-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-07-2012
Publikacja w dniu: 11-07-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu