Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

K-397 Postanowienie z dnia 20 listopada 2002 roku, II AKz 447/02, OSA 2003/2/10

Artykuł 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) nie daje podstawy do stosowania przewidzianych w nim sankcji za ubliżanie w piśmie sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie bez względu na to, czy owe pismo podlega odczytaniu na rozprawie, czy też nie. Dekret z dnia 26 października 1950r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym(Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.)