Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 z poźn. zm.)

K-409 Wyrok z 29 września 2005r., II AKa 216/05

Wytwarzanie w rozumieniu art. 40 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 6 pkt 23 tej ustawy, to każda czynność, za pomocą której mogą być otrzymane środki odurzające lub psychotropowe, ich oczyszczanie, ekstrakcja surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych produktów lub substancji. "Każda czynność" to również suszenie ziela konopi w celu otrzymania środka odurzającego.