Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.)

K-390 Postanowienie z dnia 07 września 1995 roku, II AKz 217/95, OSA 1996/3/11

Uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.) przysługują tylko wówczas, gdy represje dotknęły daną osobę za własną działalność wymienioną w tytule ustawy, nie zaś za działalność innej osoby, choćby najbliższej.