Kontrole Sądu strona BIP

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budźetu państwa na rok 2018, pod względem legalności, celowości i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta części budżetowej - Sąd Apelacyjny w Lublinie oraz ocena wykonania planów finansowych jednostek finansowanych w ramach tej części budżetu państwa, w tym Sądu Apelacyjnego w Lublinie jako dysponenta III stopnia.

Wystąpienie pokontrolne

Data publikacji: 20.05.2019
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 20-05-2019
Publikacja w dniu: 20-05-2019
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu