Sąd Okręgowy w Zamościu

 1. SSO Tadeusz Bizior (2017r.)
 2. SSO Tadeusz Bizor (2016r.)
 3. SSO Teresa Bodys (2016r.)
 4. SSO Teresa Bodys (2017r.)
 5. SSO Józef Bogdan (2016r.)
 6. SSO Józef Bogdan (2017r.)
 7. SSO Dorota Bogucka-Zielonka (2016r.)
 8. SSO Dorota Bogucka-Zielonka (2017r.)
 9. SSO Halina Bork (2016r.)
 10. SSO Halina Bork (2017r.)
 11. SSO Lesław Dąbrowski (2016r.)
 12. SSO Lesław Dąbrowski (2017r.)
 13. SSO Dariusz Filipczak (2016r.)
 14. SSO Dariusz Filipczak (2017r.)
 15. SSO Ryszard Gargol (2016r.)
 16. SSO Ryszard Gargol (2017r.) - ( w związku z przejściem wstanspoczynku)
 17. SSO Grażyna Gorzko (2016r.)
 18. SSO Grażyna Gorzko (2017r.)
 19. SSO Grażyna Josse-Pankowska (2016r.)
 20. SSO Grażyna Josse-Pankowska (2017r.)
 21. SSO Mirosław Kędrak (2016r.)
 22. SSO Mirosław Kędrak (2017r.)
 23. SSO Barbara Krukowska (2016r.)
 24. SSO Barbara Krukowska (2017r.)
 25. SSO Dariusz Krzysiak (2016r.)
 26. SSO Joanna Krzysiak (2016r.)
 27. SSO Dariusz Krzysiak (2017r.)
 28. SSO Joanna Krzysiak (2017r.)
 29. SSO Beata Krzysztofiak (2016r.)
 30. SSO Beata Krzysztofiak (2017r.)
 31. SSO Krzysztof Kusz (2016r.)
 32. SSO Krzysztof Kusz (2017r.)
 33. SSO Iwona Lipko (2016r.)
 34. SSO Iwona Lipko (2017r.)
 35. SSO Marek Lisiczyński (2016r.)
 36. SSO Marek Lisiczyński (2017r.)
 37. SSO Grażyna Łygas (2016r.)
 38. SSO Grażyna Łygas (2017r.)
 39. SSO Jacek Magdziak (2016r.)
 40. SSO Jacek Magdziak (2017r.)
 41. SSO Arkadiusz Mrowiec (2016r.)
 42. SSO Arkadiusz Mrowiec (2017r.)
 43. SSO Jerzy Rusin (2016r.)
 44. SSO Jerzy Rusin (2017r.)
 45. SSO Andrzej Sak (2016r.)
 46. SSO Andrzej Sak (2017r.)
 47. SSO Ewa Szafraniuk (2016r.)
 48. SSO Ewa Szafraniuk (2017r.)
 49. SSO Ewa Szafraniuk (2017r.)
 50. SSO Teresa Szykuła (2016r.)
 51. SSO Teresa Szykuła (2017r.)
 52. SSO Przemysław Szyszka (2016r.)
 53. SSO Przemysław Szyszka (2017r.)
 54. SSO Elżbieta Winiarska (2016r.)
 55. SSO Elżbieta Winiarska (2017r.)
 56. SSO Urszula Zwolak (2016r.)
 57. SSO Urszula Zwolak (2017r.)
 58. SSO Zbigniew Żaczek (2016r.)
 59. SSO Zbigniew Żaczek (2017r.)
 60. SSO Zbigniew Żaczek (2018r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 61. SSO Jerzy Żurawicki (2016r.)
 62. SSO Jerzy Żurawicki (2017r.)