Sąd Okręgowy w Radomiu

 1. SSO Danuta Bojarska (2016r.)
 2. SSO Danuta Bojarska (2017r.)
 3. SSO Agnieszka Chaciej (2016r.)
 4. SSO Agnieszka Chaciej (2017r.)
 5. SSO Alicja Dąbrowska (2016r.)
 6. SSO Alicja Dąbrowska (2017r.)
 7. SSO Michał Gałek (2016r.)
 8. SSO Michał Gałek (2017r.)
 9. SSO Anna Glin (2016r.)
 10. SSO Anna Glin (2017r.)
 11. SSO Marek Gralec (2016r.)
 12. SSO Marek Gralec (2017r.)
 13. SSO Maciej Gwiazda (2016r.)
 14. SSO Maciej Gwiazda (2017r.)
 15. SSO Anna Gzel-Michalska (2016r.)
 16. SSO Anna Gzel-Michalska (2017r.)
 17. SSO Ewa Jaźwińska (2016r.)
 18. SSO Ewa Jaźwińska (2017r.)
 19. SSO Stanisław Jaźwiński (2016r.)
 20. SSO Stanisław Jaźwiński (2017r.)
 21. SSO Joanna Kaczmarek-Kęsik (2016r.)
 22. SSO Joanna Kaczmarek-Kęsik (2017r.)
 23. SSO Adam Kawczyński (2016r.)
 24. SSO Adam Kawczyński (2017r.)
 25. SSO Anna Kierończyk (2016r.)
 26. SSO Zbigniew Kierończyk (2016r.)
 27. SSO Anna Kierończyk (2017r.)
 28. SSO Zbigniew Kierończyk (2017r.)
 29. SSO Marcin Kobylski (2016r.)
 30. SSO Marcin Kobylski (2017r.)
 31. SSO Jerzy Kosiela (2016r.)
 32. SSO Jerzy Kosiela (2017r.)
 33. SSO Irena Koś (2016r.)
 34. SSO Irena Koś (2017r.)
 35. SSO Irena Koś (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 36. SSO Ewa Kowalik (2016r.)
 37. SSO Ewa Kowalik (2017r.)
 38. SSO Beata Krawczyk (2016r.)
 39. SSO Beata Krawczyk (2017r.)
 40. SSO Renata Król (2017r.)
 41. SSO Krzysztof Kwiecień (2016r.)
 42. SSO Krzysztof Kwiecień (2017r.)
 43. SSO Jacek Łata (2017r.)
 44. SSO Jarosław Łuczaj (2016r.) - (w związku z powołaniem na sędziego WSA w Warszawie)
 45. SSO Jarosław Łuczaj (2016r.)
 46. SSO Andrzej Łyś (2016r.)
 47. SSO Andrzej Łyś (2017r.)
 48. SSO Andrzej Łyś (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 49. SSO Kazimierz Mazur (2016r.)
 50. SSO Kazimierz Mazur (2017r.)
 51. SSO Małgorzata Nowaczewska-Małek (2016r.)
 52. SSO Małgorzata Nowaczewska-Małek (2017r.)
 53. SSO Iwona Nowakowska (2016r.)
 54. SSO Iwona Nowakowska (2017r.)
 55. SSO Stanisław Olchowy (2016r.)
 56. SSO Stanisław Olchowy (2017r.)
 57. SSO Adriana Orzechowska (2016r.)
 58. SSO Adriana Orzechowska (2017r.)
 59. SSO Agnieszka Pawłowska (2016r.)
 60. SSO Agnieszka Pawłowska (2017r.)
 61. SSO Adam Piechota (2016r.)
 62. SSO Adam Piechota (2017r.)
 63. SSO Dariusz Pietruszka (2016r.)
 64. SSO Dariusz Pietruszka (2017r.)
 65. SSO Agnieszka Pietrzak (2016r.)
 66. SSO Agnieszka Pietrzak (2017r.)
 67. SSO Iwona Poznańska (2016r.)
 68. SSO Iwona Poznańska (2016r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 69. SSO Bogumiła Rdzeń (2016r.)
 70. SSO Bogumiła Rdzeń (2017r.)
 71. SSO Edyta Szymańska (2016r.)
 72. SSO Anna Szymczak (2016r.)
 73. SSO Anna Szymczak (2017r.)
 74. SSO Grzegorz Wójtowicz (2016r.)
 75. SSO Grzegorz Wójtowicz (2017r.)
 76. SSO Bożenna Zawada (2016r.)
 77. SSO Bożenna Zawada (2017r.)