Aktualności strona BIP

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stronę internetową dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na której zamieszczone są  m.in.  materiały informacyjne, akty prawne, numery telefonów i adresy  placówek świadczących pomoc.
Poniżej baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania poszczególnych służb  wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej - województwo lubelskie
 2. Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
 3. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego
 4. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa
 5. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - województwo lubelskie

   

Województwo mazowieckie

 1. Baza instytucji i podmiotów udzielajacych wsparcia osobom i rodzinom doświadczajacych przemocy
 2. Baza organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom i rodzinom doświadczających przemocy
 3. Ośrodki interwencji kryzysowej
 4. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy
 5. Zespoły Interdyscyplinarne ds Przeciwdziałania Przemocy

 

Data publikacji: 13.07.2018
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 18-07-2018
Publikacja w dniu: 18-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 13-07-2018
Publikacja w dniu: 13-07-2018
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu