Aktualności strona BIP

Zarządzenie nr 39/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 marca 2020r.

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 1, i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r. , poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15, § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374) oraz art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 ze zm.) zarządza się co następuje:

Treść zarzadzenia

Data publikacji: 17.03.2020
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Rafał Kura
Dokument z dnia: 17-03-2020
Publikacja w dniu: 17-03-2020
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu