Ważny komunikat - Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej) lub pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (nr telefonu 814523370, e-mail boi@lublin.sa.gov.pl).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Ważny komunikat - Odwołane Rozprawy

W związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 odwołuje się terminy wszystkich sesji sądowych w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 roku z wyłączeniem spraw pilnych.

W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji

Wiadomości

19.03.2020

Zarządzenie nr 44/2020 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 marca 2020r.

W sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie oraz zobowiązania Prezesów Sądów Okręgowych i Rejonowych działających na obszarze apelacji lubelskiej do wydania zarządzeń o odwołaniu terminów sesji sądowych

Treść zarzadzenia

19.03.2020

Zarządzenie nr 43/2020 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 marca 2020r.

W sprawie funkcjonowanie Biura Podawczego i dostępności do skrzynki podawczej

Treść zarzadzenia

Jednostka Nadrzędna

Informacje

Sąd Apelacyjny w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin

NIP 712-19-34-053
Regon 004176470
tel.: (81) 45–23–346,
fax.: (81) 45–23–345,
e-mail:

Godziny urzędowania Sądu

poniedziałek-piątek: 730 - 1530

więcej

Biuro Obsługi Interesantów

Pokój nr 112
tel. (81) 45–23–370
faks. (81) 45–23–455
e-mail:

Przyjmowanie interesantów w Biurze Obsługi Interesantów
poniedziałek: - 730 - 1800;
wtorek-piatek: - 730 - 1530

oraz w sekretariatach wydziałów:
poniedziałek: - 900 - 1800;
wtorek-piatek: - 730 - 1530.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów (pdf)
Klauzula informacyjna (pdf)
Klauzula dodo (pdf)
Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku (pdf)

Kasa sądu

Czynna:
poniedz.-piątek: 800 - 1500
przerwa: 1300 - 1400

Nr rachunku do wpłat "opłat sądowych"
NBP Oddział Okręgowy w Lublinie
nr 63 1010 1339 0109 7922 3100 0000


Zaliczki na biegłych
80 1130 1206 0028 9156 3820 0004Depozyty sądowe
PLN 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004
USD 07 1130 1017 0021 1002 7290 0005
EUR 88 1130 1017 0021 1002 7290 0002
CHF 18 1130 1017 0021 1002 7290 0001
GBP 61 1130 1017 0021 1002 7290 0003

Rzecznik prasowy

SSA Barbara Du Château
tel.: (81) 45–23–312
tel. kom.: 500 207 092
e-mail:Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

SSO w Lublinie Dorota Janicka
Tel. (81) 45-23-357